Wie leidt ons?

Als het hart uit een gemeenschap is verdwenen is het erg moeilijk samen verder te gaan. Zij die zijn gebleven kijken elkaar aan met vragende ogen. Wie neemt nu de leiding? De leerlingen van Jezus hebben het zo gevoeld. Hun leider is ten hemel opgenomen. Dood. Het lijkt alsof het hart uit hun gemeenschap is verdwenen. En zij blijven achter met allerlei vragen.
Is het u weleens opgevallen dat Jezus, als Hij bidt, dat bijna nooit voor zichzelf doet? Hij bidt altijd voor een ander. Ook dit weekend horen we Jezus bidden:
‘mogen mijn leerlingen één blijven, en Vader: zorg voor hen’.
Zo bidt Jezus voor de gemeenschap die Hij moet verlaten. Bij mij komt de vraag naar boven: is ónze bezorgdheid voor ónze gemeenschap net zo groot? Werken wij aan de eenheid om samen verder te gaan?
Emmanuel Dobbelaere geeft mij op deze vragen het volgende antwoord.
Eenheid is misschien een utopie, maar waarom? Eenheid is daar waar mensen aandachtig kunnen luisteren en anderen en zichzelf laten uitspreken. Eenheid tref je aan waar mensen het beste wensen voor elkaar. Eenheid vind je waar mensen meningsverschillen open kunnen uitspreken. Eenheid begint bij jezelf, waar hart en handen samen op weg willen gaan.
Inderdaad: eenheid begint waar mensen samen een parochie bouwen. Samen bouwen aan een gemeenschap waarbij vitaliteit, liefde en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
diaken Gerrit Fennema

Diaken Gerrit Fennema

 

Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

· Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

· Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen. Ook onze kerk zal extra maatregelen (moeten) nemen om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen. Concreet betekent dat we voorlopig de volgende extra maatregelen nemen:

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid).

PERSBERICHT – Reactie RK Kerk op oproep minister

Brief van Mgr J Liesen

Nieuwe coronamaatregelen en vieringen in de kerk

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met de kerken van Nederland. Daar is het dringende advies uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren. Wat dit concreet betekent voor de vieringen in onze kerken, wordt later deze week duidelijk. Wij informeren u daarover via onze nieuwe website https://www.sint-jan-de-doper.nl/

Nieuwe website van parochie Sint Jan de Doper

De nieuwe website van onze parochie is in de lucht.
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
De actuele informatie van de parochie en alle kernen komt hier steeds meer op te staan.
De huidige/oude websites blijven voorlopig nog in de lucht maar de actuele informatie zal steeds meer als eerste op de nieuwe website geplaatst worden.
Via een link kunt u van de nieuwe website naar de website van de kern doorgaan.
Probeer het eens en laat weten wat u ervan vindt.

*Bijeenkomst voorbereiding H. Vormsel 2021 onder VORMSEL op onze website.