NOG 4 STAPPEN DOOR DE WOESTIJN OP WEG NAAR PASEN

We zijn onderweg in de vastentijd. We hebben geleerd hoe het is om ‘nee’ te zeggen tegen iets waaraan je verslingerd bent, waaraan je verslaafd bent. We hebben met z’n allen gezegd: HET IS GENOEG! We gaan een stap verder, stap 2: OMDAT ER MEER IS.
Iemand die echt vast, die een tijdlang afziet van eten, of in elk geval minder eet en drinkt, voelt aan den lijve wat ontelbare mensen in onze wereld voelen, dag in dag uit. Ons wordt het niet aangedaan, wij kiezen er zelf voor. Dat is een fundamenteel verschil. Toch, als je vast als oefening in verbondenheid met hen die niets hebben om te eten, dan ga je je misschien en hopelijk afvragen: waarom hebben wij te eten en zij niet? Wat kunnen wij eraan doen dat anderen te weinig hebben? Als we ons deze vragen stellen maken we al de keuze voor de slachtoffers van hongersnood, waar dan ook. Als we dan een stap willen zetten om te helpen, laten we dan het geld dat wij uitsparen door te minderen aan hen doorgeven. Dat kan via Vastenaktie. Achter in elke kerk staan bussen waar u uw financiële bijdrage in kunt doneren. Vastenaktie zorgt dat het in de vorm van voedselpakketten daar terecht komt waar de nood hoog is. Dit jaar is dat voor het project ‘households in distress’, een project van zusters in Mbala, Zambia.

Laat ons bidden:
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Het brood dat wij U vragen, God, is om uit te delen.
Hoe kan ik elke dag om meer blijven vragen, als anderen niet eens genoeg hebben?
Hoe kan ik in overvloed leven, als anderen in nood omkomen?
Voor ik weer bij U aanklop om meer, leer mij delen van het vele dat ik al bezit.
(vrij naar Anthony Rogers, Maleisië)

Gerrit Fennema

Parochieavond 31 oktober 2017

Parochieavond 31 Oktober 2017

Op deze avond is er een uiteenzetting gegeven over de bestuurlijke fusieplannen van de Regio Alphen- Gilze en de noodzaak hiervan.
Het pastoraal team bestaat nu nog uit 5 personen, waarvan er 3 part- time werken, voor 6 parochies is dit een hele klus om in alle diensten voor te gaan en alle vergaderingen bij te wonen.
De parochiegemeenschappen die steeds kleiner worden, ouderen vallen weg door verhuizen naar verpleeg- of verzorgingshuis of overlijden en jongeren komen er niet bij. Ook de parochiebijdragen worden minder, kortom veel zorgen van alle parochies over de toekomst.
Daarom zijn er door de parochies onder leiding van het Bisdom, al wat stappen ondernomen zoals het oprichten van een samenvoegingcommissie, info inwinnen bij parochies die al samengegaan zijn.
Door samenvoeging tot een bestuur kan veel efficiënter gewerkt worden. In dit bestuur moet er uit elke parochie iemand zitting nemen, zodat alle parochies vertegenwoordigd zijn.
Het samenvoegen tot een regionale Caritas is een punt wat al tot stand gekomen is. De penningmeesters van de parochies hebben regionaal overleg om te kijken hoe het met de financiële staat van de parochies is.
Ook is er een gebouwencommissie die de staat van de gebouwen in kaart brengt.
Kortom achter de schermen wordt er al op verschillende punten samengewerkt.
Parochianen zijn in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen in te dienen, hieruit blijkt dat de meeste mensen niet zoveel vragen hebben over de bestuurlijke fusie maar meer over het sluiten van kerken, hoe en wanneer dit bekend gaat worden, welke kerken moeten sluiten en wat er gaat gebeuren met de gesloten kerken.
Voorlopig is dit echter nog niet aan de orde, en dan zal er geprobeerd worden om kerken open te houden of als kapel door te laten gaan.
De bestuurlijke fusie is gepland voor 2020 dan worden 6 parochies één grote parochie met een nieuwe naam, hiervoor zijn professionele, kundige mensen nodig met een goed niveau. In deze grote parochie zullen er 6 parochiekernen zijn die de zorg hebben voor het gebouw, de taken rondom de diensten en de zorg voor de vrijwilligers.
Dit was een kleine samenvatting van de avond, als er nieuwe ontwikkelingen zijn of meer nieuws brengen wij u hiervan op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Parochiebestuur H. Antonius Abt Riel

De kerk in Riel op weg naar de fusie!

Zoals u hebt gehoord worden de 6 parochies van de Regio Alphen-Gilze op verzoek van de bisschop samengevoegd. Uiterlijk 1 januari 2020 moet fusie zijn afgerond. Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen hebt, adviespunten en ook wel tips. Het parochiebestuur van Riel gaat graag met u in gesprek tijdens de parochieavond op 31 oktober a.s. Buiten het bestuur, zal er iemand van het pastorale team en van het bisdom aanwezig zijn op deze avond, om uw vragen te beantwoorden.
De kerk is vanaf 19:00 uur open en we ontvangen u met koffie en thee. De bespreking begint om 19:30 uur en zal naar verwachting tot ongeveer tot 21:00 uur duren.
U bent allen van harte welkom.
Heeft u nu al vragen, dan mag u die schriftelijk aanleveren in de brievenbus van de kerk.

Kerkbestuur Parochie H. Antonius Abt Riel.

Rondje Open Kerk

Afgelopen weken hebben we als kerk deelgenomen aan het Rondje Open Kerk.
Paula van Dijk en Piet van Bavel hebben in de kerk geëxposeerd met hun schilderijen, wat ook weer bezoekers op de been bracht om naar de kerk te komen en deze te bekijken.
Leuke reacties, mooie gesprekken en complimenten over de schilderijen en de kerk werden in ons boek geschreven, wat ons weer energie geeft om hiermee door te gaan.

Dank aan allen die voor een bezoek geweest zijn en voor de andere komt er vast volgend jaar weer een kans.
Namens de vrijwilligers van het Rondje Open Kerk Riel
 

 

Renovatie Kerk Antonius Abt Riel

 

 

Beste Dorpsgenoten

Het is alweer een tijd geleden dat U een bericht kreeg omtrent de renovatie van ons kerkgebouw. Toch is er wel het één en ander gerealiseerd, en nu de vakantie voorbij is zijn de plannen voor de volgende fase reeds gemaakt.

In juni 2015 is het dak van de sacristie vernieuwd, er zaten verschillende lekkages in .

In januari 2016 is men gestart met de renovatie van het dak aan de linkerzijde van de kerk.

De constructie van het dak is in orde gemaakt , de leien zijn vernieuwd , evenals de goten en regenpijpen waar dit nodig was. In de topgevel (transept) is een glas in lood raam vervangen.

Ook het dak van de Mariakapel werd opgeknapt en ziet er nu weer mooi uit.

De glas in lood ramen van de kapel en van de L. zijde van de kerk moeten hoog nodig gerestaureerd worden ,toch hebben we die even moeten parkeren voor een ander urgent geval.

In mei met de vele regen van toen, vertoonde het dak van de dagkapel forse lekkages zo erg dat de verwarming installatie en de piano gevaar liepen, er is toen snel een noodoplossing toegepast

De plannen voor een gehelen restauratie van dak, goten en afvoerpijpen liggen klaar.

 

Er is één Glas in Lood raam gerestaureerd bij het hoofdaltaar precies boven de deur van de dagkapel, het was beter om dat eerst te doen alvorens men aan het dak begint om zo beschadigingen te voorkomen.

Er is ons beloofd de 1ste week van oktober te starten, en hoewel het laat in het jaar is hopen we toch nog op een poosje mooi weer.

Verder word uw aandacht nog steeds gevraagd voor de Aktie Glas in Lood, er zijn nog altijd

kaarsjes en kerstfiguren te koop,

Ook kunt U helpen door een bijdrage te storten op bankrekening,

NL 36 RABO 0102305889 of op NL 13 INGB 0002755847

ten name van Rooms Kath. Parochie H. Antonius Abt te Riel.

Onder vermelding van Glas in Lood.    Achter in de kerk staat een collectebus voor uw gift.

De tussenstand is momenteel+/- 7000,00

Hartelijk dank hier voor.

 

Namens het parochiebestuur H.Antonius Abt  Riel

Jeanne van den Brand

 

Riel redt glas-in-lood ramen H.Antonius Abt Riel

De restauratie van ons kerkgebouw nadert de voltooiing. We missen nog de laatste loodjes!
glasinloodzetter
Hoofdaltaar

De kerk is niet zo maar een stenen gebouw. Zij is het middelpunt van ons dorp. De torenspits wijst naar boven als teken van hoop en is al van heel ver te zien als herkenningspunt van Riel. Zij is het erfgoed van onze voorouders dat we moeten koesteren en behouden. Het is de centrale plek waar wij kunnen samenkomen bij vreugde en verdriet. Een dorp zonder kerk is als een dorp zonder hart.

De gemeente, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het parochiebestuur vonden het verantwoord heel veel geld in de restauratie van dit prachtige gebouw te steken. Maar de gebrandschilderde ramen en de twee overige glas-in-lood ramen van het hoofdaltaar vallen buiten de subsidie. Ze moeten nodig gerenoveerd worden. Het glas valt er al bijna uit. Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen uw steun voor dit ontbrekende deel waarvan de kosten voorlopig zijn beraamd op + € 20.000.

U kunt helpen door uw bijdrage te storten op bankrekening NL36 RABO 01023 05 889 of op NL13 INGB 000 27 55 847 ten name van Kerkbestuur Antonius Abt te Riel onder vermelding van “glas-in-lood”.

Ook staat er achter in de kerk een collectebus waarin u uw gift kunt deponeren.