Het zijn net mensen

We kijken soms tegen mensen op. Bijvoorbeeld iemand die een ‘hoge’ functie heeft of een bekende Nederlander is. Zo zijn er zangers en zangeressen, die als sterren worden aanbeden. ’s Avonds bij ‘shownieuws’ willen we alles over hen horen. Waar ze wonen en met wie ze zijn getrouwd.
In ons gelovig leven kennen we ook ‘sterren’. Toch zijn het mensen net als wij. Deze sterren noemen we Heiligen.
Het zijn mensen die tijdens hun leven hebben gezocht naar zin en toekomst. Zij wilden het goede voor mens en wereld. Misschien hebben ze zich wat meer ingezet voor hun idealen dan wij doen. Maar zij waren mensen, die net als wij,
aan het leven hebben geleden. Ook zij hebben soms ervaren dat hun ideaal groter was dan zijzelf. Ook zij kenden tegenwerking. Ook zij werden niet altijd begrepen door anderen.
Na hun dood kijken we nog eens terug op hun leven en constateren dat ze wel méér dan hun best hebben gedaan om te doen wat Jezus als gebod heeft gegeven: “Gij zult u naaste beminnen als uzelf”.
Zij hebben zich aan dit gebod gehouden. We kijken tegen hen op. We aanbidden ze. Ze zijn ons voorgegaan in leven en in dood. Ze leven in het licht van God. Ze leven daar samen met onze dierbare overledenen.
En alle mensen, heilig of niet, die in dat licht van God leven, willen ons niets meer of minder zeggen, dan dat ook wij heiligen kunnen en mogen zijn.
Wij brengen, zoals zij hebben gedaan, heelheid in Jezus’ naam.
diaken Gerrit Fennema

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).
Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.
Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot o.a. afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.
“Muzikale en vocale medewerking” vooralsnog niet geldt voor onze parochie. Bijgaand een voorstel voor de tekst die je kunt gebruiken voor dat onderdeel:
“Het parochiebestuur is in overleg met de koren, dirigenten en organisten over de muzikale ondersteuning van Eucharistie- en andere vieringen. In verband daarmee blijven de regels die nu in onze parochie gelden, nog ongewijzigd. Dat deel van het protocol is daarom nog niet van toepassing.”
Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.