Regio Alphen-Gilze op bedevaart naar Lepelstraat dinsdag 1 mei 2018

Parochiekoor Ulicoten zal de eucharistieviering muzikaal opluisteren.

De Heilige Antonius is de patroon van de verloren voorwerpen; van de franciscanen;
van de reizigers en van de huisdieren paard en ezel (de laatste vanwege het hostiewonder).
In vroeger tijden was de dinsdag bijzonder aan hem toegewijd.
Hij was bekend om zijn geweldige inspirerende preken en werd al snel na zijn overlijden heilig verklaard.

In Lepelstraat wordt jaarlijks voorafgaand aan het feest van Antonius van Padua een noveen gehouden op negen dinsdagen.
Dinsdag 1 mei om 19.00 uur zal het parochiekoor uit Ulicoten in Lepelstraat gaan zingen. Kapelaan Jochem van Velthoven is de hoofdcelebrant.
We nodigen u allen graag uit met ons mee te gaan op regiobedevaart. Bij voldoende belangstelling willen we met de bus gaan.

Vertrek om 17.15 uur in Ulicoten en 17.30 uur in Chaam.
Meld u dus zo spoedig mogelijk voor 23 april aan
– bij onze secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs. Email Jvanderkaa.swolfs@gmail.com of 013-5199522 b.g.g. 06-20849621
– of bij het regiosecretariaat in Alphen.
– Tevens kunt u zich aanmelden bij het Dienstencentrum in de Bremerpoort. Tel.: 013-5196316 of Email: info@dienstencentrumulicoten.nl.
Voor een tientje kunt u met ons mee. Dat is inclusief buskosten, bijwonen eucharistieviering in Lepelstraat en koffie/ thee na afloop om elkaar te ontmoeten.
Tegen 22.00 uur zijn we weer thuis. Betalen bij aanmelding. Graag duidelijk aangeven waar u opstapt: Bij de kerk in Ulicoten of op de Wouwerdries in Chaam.
De kerk is daar altijd vol, als u met ons per bus gaat kunnen we plaatsen reserveren voor u.
Meer informatie volgt via de weekbladen. Secr. Jacqueline van der Kaa

Sluit je aan …

Het zijn drie woorden die ons uitnodigen te volgen. Jezus te volgen. Vooral gesproken tot jongeren die zichzelf de vraag stellen: “wat wil ik met mijn leven en wat wil God van mij?”
Uiteraard mag iedereen volgen, maar jongeren kunnen een stap zetten op weg naar priesterschap, diaconaat of religieus leven. Zondag is het Roepingenzondag. Die dag komen we als gebedskring samen op de priester- en diakenopleiding Bovendonk. We bidden om roepingen. We hebben in de kerk priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers nodig. We hebben nood aan religieuzen die in hun kloosters gasten ontvangen die even de drukte willen ontvluchten. Maar bovenal hebben we ‘gewone’ mensen met talenten nodig. Handige mensen voor allerlei onderhoudswerk, mensen die in de liturgie meewerken, kosters, lectoren, zangers en zangeressen. En nog veel meer mensen voor en achter de coulissen.
Kortom: we hebben jou nodig!!! Daarom bidden we.
Ja Heer, dat raakt me, die eenvoudige oproep: ‘sluit je aan’.
Kan ik delen in die vreugde? Durf ik het aan? Wie ben ik, dat U aan mij denkt?
Ik voel me klein en kwetsbaar, er is zo veel dat me tegenhoudt. Maar U hebt mijn verlangen gewekt; dat geeft me de moed op pad te gaan en te ontdekken hoe U mij roept.
U durft het aan met mij. Ik grijp Uw uitgestoken hand en sluit me aan!
Gerrit Fennema

Bijeenkomst van de gebedskring te Bovendonk zondag 21 april 15.00 – 17.30 uur
Lees over de gebedskring op www.pdob.nl of www.bisdombreda.nl of www.roeping.nu

Doneer een kaart voor een vluchteling!

Hallo allemaal,
Zoals jullie weten ben ik betrokken bij de oprichting van het Syrische orkest Suryana – bestaande uit jongens en meiden die gevlucht zijn uit Syrië (Damascus en Aleppo). Op 22 januari speelde Suryana nog voor prinses Beatrix in zaal Tivoli te Utrecht. Afgelopen maanden hebben we samen met orkest Orventus en vluchtelingenwerk Nederland een geweldig concert uitgewerkt voor vluchtelingen en voor u! Dit concert gaat plaatsvinden op 15 april 2018 in de concertzaal in Tilburg. Onderstaand de aankondiging hiervan.

U bent zelf natuurlijk ook meer dan welkom!!
Check het Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/347165819025117/
Met vriendelijke groet,
Kapelaan J. van Velthoven

Suryana organiseert met Orkest Orventus een uniek concert – Common Ground

DONEER EEN KAART AAN EEN VLUCHTELING!

Een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland, dat is wat het orkest Suryana sament met Orkest Orventus wil bieden met het concert Common Ground. Dit concert zal plaatsvinden op zondag 15 april om 14.00 uur in Concertzaal Tilburg. Met dit bijzondere project willen wij vluchtelingen in de regio Noord-Brabant een ontspannen middag bezorgen, met ruimte voor zowel muzikale als persoonlijke ontmoeting. Vóór aanvang van het concertprogramma dat Orkest Orventus zal verzorgen – met diverse composities gebaseerd op de thema’s migratie en ontmoeting – zal Syrisch vluchtelingenorkest Suryana u bij aankomst bij de concertzaal muzikaal verwelkomen. Het concert zal verder worden opgeluisterd door de internationale, folkloristische dansgroep Watan Dabke. Zij zullen in traditionele kledij de Arabische volksdans Dabke uitvoeren. Na afloop van het concert is er in de foyer gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje, opgeluisterd door diverse optredens op een open podium. En voor nóg persoonlijkere ontmoetingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan speed dates. Het belooft een zeer inspirerende en feestelijke middag te worden!

Het concert wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, het Bisdom van Breda en Syrisch vluchtelingenorkest Suryana.

Draagt u dit doel een warm hart toe? Bestel dan snel niet alleen kaartjes voor uzelf, maar doneer ook één of meerdere kaartjes aan vluchtelingen. Wanneer u extra kaartjes afneemt, zullen wij ervoor zorgen dat deze bij de vluchtelingen terecht komen. Ons streven is dat de zaal voor de helft gevuld zal zijn met reguliere concertbezoekers en voor de helft met nieuwkomers.

Kaartjes zijn te bestellen à €12,50 via kaartverkoop@orventus.nl.

CONCERTPROGRAMMA

Hajj – Stephen Melillo
Dabke – Kareem Roustom
Dansgroep Watan Dabke
Non Potho Reposare – Hardy Mertens
Hymn to a Blue Hour – John Mackey
Belkis, Regina di Saba – Ottorino Respighi

PRESENTATOR
Francis Broekhuijsen

Riel redt glas-in-lood ramen H.Antonius Abt Riel

De restauratie van ons kerkgebouw nadert de voltooiing. We missen nog de laatste loodjes!
glasinloodzetter
Hoofdaltaar

De kerk is niet zo maar een stenen gebouw. Zij is het middelpunt van ons dorp. De torenspits wijst naar boven als teken van hoop en is al van heel ver te zien als herkenningspunt van Riel. Zij is het erfgoed van onze voorouders dat we moeten koesteren en behouden. Het is de centrale plek waar wij kunnen samenkomen bij vreugde en verdriet. Een dorp zonder kerk is als een dorp zonder hart.

De gemeente, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het parochiebestuur vonden het verantwoord heel veel geld in de restauratie van dit prachtige gebouw te steken. Maar de gebrandschilderde ramen en de twee overige glas-in-lood ramen van het hoofdaltaar vallen buiten de subsidie. Ze moeten nodig gerenoveerd worden. Het glas valt er al bijna uit. Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen uw steun voor dit ontbrekende deel waarvan de kosten voorlopig zijn beraamd op + € 20.000.

U kunt helpen door uw bijdrage te storten op bankrekening NL36 RABO 01023 05 889 of op NL13 INGB 000 27 55 847 ten name van Kerkbestuur Antonius Abt te Riel onder vermelding van “glas-in-lood”.

Ook staat er achter in de kerk een collectebus waarin u uw gift kunt deponeren.