Verwachting op weg naar Kerst

Dit weekend begint de Advent. Het is een tijd van hopen en verwachten. We zien uit naar iets dat meer dan goed is voor ons. We zien uit naar de geboorte van een goddelijk kind. Dat uitzien naar, het verwachten, is eigenlijk een soort van oefening van goed kijken, van leren zien. Want het zal je maar gebeuren,
dat het Rijk Gods onder ons komt en je het niet in de gaten hebt. Daarom ook de oproep in de lezingen dit weekend: ‘Wees waakzaam van hart’. Laat deze gebeurtenis niet aan jou voorbijgaan.
Wees waakzaam en steek de eerste kaars aan. Daarbij bidden we: God, Gij maakt steeds een nieuw begin met ons. Wij steken de eerste kaars op onze adventskrans aan ten teken dat ook een nieuw begin willen maken. Wij proberen te leven zoals Gij het graag wilt. We laten ons niet overvallen door drukte,
gewoonte en pessimisme. Wij vragen U: help ons daarbij en verlicht onze weg naar U.
Diaken Gerrit Fennema

Diaken Gerrit Fennema

 

Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

· Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

· Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen. Ook onze kerk zal extra maatregelen (moeten) nemen om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen. Concreet betekent dat we voorlopig de volgende extra maatregelen nemen:

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid).

PERSBERICHT – Reactie RK Kerk op oproep minister

Brief van Mgr J Liesen

Nieuwe website van parochie Sint Jan de Doper

De nieuwe website van onze parochie is in de lucht.
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
De actuele informatie van de parochie en alle kernen komt hier steeds meer op te staan.
De huidige/oude websites blijven voorlopig nog in de lucht maar de actuele informatie zal steeds meer als eerste op de nieuwe website geplaatst worden.
Via een link kunt u van de nieuwe website naar de website van de kern doorgaan.
Probeer het eens en laat weten wat u ervan vindt.

*Bijeenkomst voorbereiding H. Vormsel 2021 onder VORMSEL op onze website.