Volg mij

We horen elke dag mensen zeggen hoe we uit de coronapandemie kunnen komen. Allerlei deskundigen geven adviezen. De overheid legt ons beperkingen op. En dan komt het: de ‘deskundigen in de straat’ weten het beter. We worden overspoeld door heel veel verschillende en soms tegenstrijdige meningen. Wie heeft er gelijk? Wat moet ik doen? Wie kan ik volgen?
Luisteren naar de stem van je hart is het beste. Mijn hart zegt dat ik rekening moet houden met mijn medemensen. Gewoon een beetje lief zijn voor een ander. En … een beetje lief zijn voor mezelf. Waar heb ik dat eerder gehoord?
Jezus heeft die woorden tegen mij gezegd. Hij zei letterlijk: “Gij zult uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf”. (Mt 22, 37-38) Met andere woorden: houd rekening met elkaar en laat je leiden door die mensen die hart voor de zaak hebben.
Zo horen we dit weekend Jezus zeggen: “Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap”. “Kom en volg Mij”. Een aantal vissers volgden die Stem en de stem van hun hart en volgden Hem. Ze geloofden in wat Jezus zei.
Het is van belang wat en dat je gelooft, maar het is minstens zo belangrijk hoe je gelooft. Geloven is niet iets van je verstand. Het is een vertrouwen, vertrouwen in Iemand, geloven in Iemand. Je met heel je hart en heel je ziel en al je krachten ‘gewonnen’ geven. Ja zeggen en Hem volgen.
Het Evangelie, de Blijde Boodschap van God, helpt ons daarbij.
diaken Gerrit Fennema

Diaken Gerrit Fennema

 

Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

· Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

· Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen. Ook onze kerk zal extra maatregelen (moeten) nemen om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen. Concreet betekent dat we voorlopig de volgende extra maatregelen nemen:

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid).

PERSBERICHT – Reactie RK Kerk op oproep minister

Brief van Mgr J Liesen

Nieuwe website van parochie Sint Jan de Doper

De nieuwe website van onze parochie is in de lucht.
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
De actuele informatie van de parochie en alle kernen komt hier steeds meer op te staan.
De huidige/oude websites blijven voorlopig nog in de lucht maar de actuele informatie zal steeds meer als eerste op de nieuwe website geplaatst worden.
Via een link kunt u van de nieuwe website naar de website van de kern doorgaan.
Probeer het eens en laat weten wat u ervan vindt.

*Bijeenkomst voorbereiding H. Vormsel 2021 onder VORMSEL op onze website.