Keer je om

Sint Jan de Doper was iemand met een duidelijke boodschap: gooi het roer om, bekeer je, maak ruimte in je hart en in je leven zodat God erin geboren kan worden. Op deze tweede zondag daagt Johannes ons uit om een draai te maken.
Advent is een tijd van verwachten. Een tijd ook van proberen om ons hart open te maken op de manier waarop Jezus ons heeft voorgeleefd, hoe we God en onze medemensen kunnen liefhebben.
Advent is de tijd waarin we op zoek gaan naar mensen die ons de weg kunnen wijzen. Zo iemand was en is Sint Jan de Doper.
“Keer je leven om,” zegt Johannes. “Keer elk leven om dat gebouwd is op het fundament van ieder-voor-zich”.
Laten wij ons omkeren, een draai maken. Samen de weg gaan die Johannes ons wijst. Samen ook als nieuwe parochie met Johannes als patroon. Daarom steken we de tweede kaars aan op de Adventskrans als teken van uitzien naar groeiend licht. Licht dat onze weg zal gaan verlichten, maar hopelijk ook ons hart en ons leven.
Advent is uitzien naar Jezus en met Johannes de weg klaarmaken en samen op zijn geboorte wachten. Het is je huis en je hart klaarmaken, zodat het Kind er welkom is.
We maken ons op voor de komst van de Heer zelf door in de goede richting te lopen: geen kromme redeneringen, maar rechte paden.
Johannes wijst ons die weg. Wij hoeven ons alleen maar om te keren.
Diaken Gerrit Fennema

4 Jubilarissen bij Gemengd koor St. Caecilia in Riel

Vanochtend 17-11- 2019 zijn tijdens de Eucharistieviering 4 koorleden gehuldigd door Pastoor Demmers.
Antoon de Jong vierde zijn 60 jarig jubileum als tenor en trouw lid in het koor, eerst bij het mannenkoor, later werd dit versterkt met dames waardoor het een gemengd koor werd.
Riet Vromans is 25 jaar lid als alt in koor,zij heeft jarenlang bestuursfuncties bekleed in het koor en doet dit met veel plezier.
Marij Siemons is 25 jaar lid van het Gemengd koor als sopraan wat zij met veel plezier doet.
Ton Peijen is 20 jaar lid als bas van het koor en draagt al 12,5 jaar als lid van de muziekcommissie met zorg en passie voor bladmuziek en het voorbereiden van het programma voor de dienst. Een hele klus.
Alle jubilarissen werden gehuldigd met een Ere diploma van de Nederlandse Gregorius vereniging, een cadeau en een mooi boeket bloemen.
Wij feliciteren hen en wensen hen een mooie dag en hopen nog lang te kunnen genieten van hun zang in het Gemengd koor van Riel.

Parochiebestuur H. Antonius Abt Riel

Diocesane onderscheiding voor Kees Severijns

Vanmorgen 20 – 10 – 2019 heeft Dhr. Kees Severijns tijdens de kerkdienst een Diocesane onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger in de Parochie H. Antonius Abt te Riel.
Pastoor Demmers dankte hem voor het vele werk dat hij verricht heeft als koorlid bij het gemengd koor St. Cecilia en als grafmaker en als stimulerend kracht bij het onderhoud van de begraafplaats. Hij heeft zich hier lang en belangeloos voor ingezet.
Kees was blij met deze blijk van waardering. Wij wensen hem alle goeds toe net als alle parochianen.

Het Parochiebestuur

Kennismaking met Diaken Stefan Lange.

Stefan is getrouwd in 1991 en vader van drie dochters, van 20, 19 en 17,5 jaar oud.
Wilde vroeger beroepsmilitair worden, na een dienstongeval is dit veranderd daarna veel andere functies bekleed in allerlei bedrijven.
Speelde al heel lang met de gedachte om priester, diaken te worden.
Zijn vrouw studeerde theologie door een gesprek met haar voor haar studie kwam het inzicht , zij heeft de studie niet afgemaakt Stefan wel.

God zoekt geen geschikte mensen hij maakt ze.
Deze slogan heeft hem de inspiratie gegeven om zijn roeping handen en voeten te geven.
Terugkijkend, zijn er veel dingen die hij meegemaakt heeft in zij leven waardoor hij tot de beslissing gekomen is om aan deze roeping gehoor te geven en door te zetten.
Wat hij heel belangrijk vind is dat de mensen de vreugde van het geloof weer ontdekken en voelen.
Mensen zijn gewend van oudsher om naar de kerk te gaan. Maar nemen ze het geloof mee door de week om er iets mee te doen?
Zelf heeft hij altijd veel inspiratie gevonden in de gemeenschap van Chemin- Neuf waar hij novice is.

Belangrijkste doel in zijn taken hier in de regio:
Mensen de vreugde van het geloof te laten herontdekken
Mensen bijstaan in de vreugdevolle en verdrietige momenten in het leven
Hopelijk kan en mag hij nu en in de toekomstige nieuwe parochie met veel plezier zijn werk doen.
Namens de Parochie wensen wij hem veel succes en hopen op een vreugdevolle samenwerking.

Namens het parochiebestuur,
H. Antonius Abt Riel

Nieuwe naam voor de Regioparochie bekend

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen.
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is – onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.

Mariakapel gerenoveerd

Na een restauratie die iets langer geduurd heeft als gepland, hebben we
vandaag 9 december, Maria weer terug naar haar plaatsje in de Maria kapel gebracht.
Het dak is vernieuwd, de glas in loodramen zijn gerestaureerd en de muren zijn weer mooi gestuukt en geschilderd.
Wij hopen dan ook dat Maria in deze kapel weer voor lange tijd haar bezoekers kan ontvangen om bij haar troost te vinden en een kaarsje te branden.
Wij zijn dankbaar voor de inzet van de gespecialiseerde bedrijven die dit gerealiseerd hebben:
Bouwbedrijf de Bonth van Hulten
Glasbewerkingsbedrijf Brabant
Stukadoorsbedrijf Patrick Schellekens
Schildersbedrijf Uytdehaag B.V.

Parochiebestuur H. Antonius Abt.