Goedgek …

Het valt me af en toe op dat iemand over een ander zegt: “die is goedgek”. Een wat vreemde manier om over iemand te spreken, lijkt me. Bovendien wat is dat: goedgek? Gaat het om iemand die op een goede manier een beetje vreemd doet? Of gaat het om iemand die, zoals we soms zeggen ‘de weg kwijt is, van het padje geraakt’? Hoe dan ook, er zijn mensen die goedgek zijn, anders zouden we het niet zeggen. Ach, denk ik dan, zolang ze maar niet gevaarlijk zijn.
Jezus roept ons op om goed te zijn, net zo goed als God is. Hij maakt het ons duidelijk met een paar pittige voorbeelden. Dan moeten we toch wel even slikken. Goed zijn: ja. Maar de vijand mijn andere wang aanbieden, en nog een klap extra te krijgen? Mijn vijand zelfs liefhebben? Gaat dat gaat niet wat te ver?
Waarom zou ik meer doen dan wat noodzakelijk is om het zelf goed te hebben? In onze tijd van individualisme en zelfverrijking zou ik een uitzondering zijn. Maar is het erg om een uitzondering te zijn? Nee, ik ben dat al, want ik ben leerling van Jezus. Misschien een uitzondering, maar ik weet dat we met velen zijn. Veel ‘uitzonderingen’, veel mensen die goed zijn, niet gek, maar goedgek.
Een van die mensen ben ik, op een goede manier (een beetje) gek. Zeker dit weekend met carnaval. Maar daarna weer gewoon, goed of gek of … misschien weer mezelf.
Diaken Gerrit Fennema

100 jarig bestaan Koorkring

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze. Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.
Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.
Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs

Nieuwe naam voor de Regioparochie bekend

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen.
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is – onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.