Naar wie zouden wij gaan?

Er wordt wel eens gezegd dat kiezen een kunst is. Of het een kunst is weet ik niet. Wat ik wel weet (uit mijn ervaring) dat kiezen moeilijk is. Elke keer een keuze maken (mij) kost tijd en veel nadenken. De mensen die Jezus volgen en ook zijn leerlingen kampen ook met dit probleem. Veel mensen keerden Jezus de rug toe.
Ze konden Hem niet meer volgen in zijn radicale keuze. Ze trokken niet langer met Hem mee. Jezus daagt deze mensen en met name zijn leerlingen uit. Jezus vraagt hun om een keuze te maken: “Willen ook jullie soms weggaan?”
Petrus verwoordt het antwoord kort en krachtig: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw Woorden zijn woorden van eeuwig leven.”
En wij? In onze tijd keren veel mensen Jezus de rug toe. Ze kunnen Hem niet meer volgen in het geloof. Ze haken af, ze laten zich niet langer raken. Jezus daagt ook ons uit. Hij vraagt ook ons om een keuze te maken. Gaan we verder mee of niet? Wat zal ons antwoord zijn?

diaken Gerrit Fennema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *