Monthly Archives: juli 2018

Nieuwe uitdaging voor Kapelaan van Velthoven

Kanselbericht parochies Alphen-Gilze 8 juli 2018

Beste mensen
Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de zes parochies in de regio Alphen-Gilze kan ik u het volgende mededelen:
In november 2015 werd Jochem van Velthoven tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan in onze zes parochies. In de afgelopen jaren heeft kapelaan van Velthoven zich van harte ingezet voor het pastoraat in onze parochies. Hij heeft daarbij veel aandacht gegeven aan het individueel pastoraat en aan de zorg voor jongeren, en hij is vertrouwd geworden in onze parochies.
De bisschop heeft kapelaan van Velthoven gevraagd om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Het gaat om een benoeming als kapelaan voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen, met hoofdaandacht voor de Elisabethparochie in Terneuzen. Jochem van Velthoven heeft de bisschop laten weten dat hij die nieuwe benoeming van harte wil aanvaarden. De bisschop heeft hem gevraagd actief te blijven voor het tiener- en jongerenpastoraat in het bisdom. Dat heeft kapelaan van Velthoven toegezegd. De benoeming in Zeeuws-Vlaanderen zal ingaan op 15 oktober 2018. Jochem van Velthoven zal gaan wonen in Terneuzen.
Dit alles betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan van Velthoven. We doen dat niet graag, want zijn inzet in onze parochies is waardevol en we weten hoezeer hij door onze parochianen wordt gewaardeerd. Van de andere kant hebben we ons altijd gerealiseerd dat zijn aanstelling in onze parochies een zekere tijdelijkheid zou hebben. We zijn hem in ieder geval heel dankbaar voor de wijze waarop hij bij ons heeft gewerkt. Op een later tijdstip laten we u weten wanneer we afscheid van hem nemen.
We zijn met het bisdom in gesprek over de vacature die is ontstaan. Het bisdom heeft ons toegezegd te zoeken naar een kandidaat die het team kan komen versterken wanneer kapelaan van Velthoven vertrekt. Wanneer daar meer over bekend is zullen wij u daarover berichten.