Opvolger voor kapelaan Jochem van Velthoven voor de regio Alphen/Gilze

Zoals bekend vertrekt kapelaan van Velthoven per 15 oktober naar Terneuzen waar hij in drie parochies van Zeeuws Vlaanderen werkzaam zal zijn. Gelukkig heeft het bisdom snel gewerkt aan de invulling van de vacature die in het pastoraal team in de regio Alphen-Gilze was ontstaan.
Daarom zijn we blij u te kunnen melden dat de bisschop van Breda aan priester Federico Ceriani heeft gevraagd een benoeming te aanvaarden binnen ons pastoraal team. Federico Ceriani heeft daarmee ingestemd en hij wordt per 15 oktober benoemd als kapelaan in onze parochies.
Federico Ceriani is 17 jaar geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in diverse landen ervaring opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 is hij kapelaan en pastoor geweest in enkele parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen en met hem gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. Onze bisschop heeft hem gevraagd kennis te maken met het pastoraal team en de parochiebesturen van onze parochies. Die kennismaking is positief verlopen. De parochiebesturen en het pastoraal team verwelkomen kapelaan Ceriani. Het is de bedoeling dat kapelaan Ceriani gaat wonen in Chaam.
Kapelaan Ceriani zal zaterdag 20 oktober in onze parochies gepresenteerd worden tijdens de Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Alphen om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om met hem kennis te maken. We nodigen u hiervoor van harte uit.

Parochiebesturen en pastoraal team regio Alphen-Gilze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *