Monthly Archives: oktober 2018

Afscheid

Afgelopen weken heb ik van veel mensen afscheid genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondagochtend met alle parochianen van de regio in Chaam.
Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik wel een beetje stil geworden, het vervuld mij met grote dankbaarheid.
Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de kans heb gekregen, om hier in de regio, mijn priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Gedragen door lieve woorden van begrip en bemoediging, gedragen door uw gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden!
Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, maar zichtbaar instrument van Gods genade mag zijn. Dat vervult mij met grote vreugde.
Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsgelukkig!
Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord. En is onze bede in het Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles mogelijk is.
Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in Zeeuws Vlaanderen.
Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik voel mij door God en door u gedragen, vol van genade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws Vlaanderen.
Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!
Kapelaan van Velthoven

ADVENTSACTIE 2018: Moeder en Kind

Dit is het derde jaar op rij dat de Adventsactie vier projecten steunt die van elkaar verschillen maar één ding gemeenschappelijk hebben: ze zijn alle vier vol compassie voor moeders en hun kinderen.
Gedurende de maand december is in alle kerken de mogelijkheid uw financiële bijdrage aan deze projecten te geven door een gift in één van de bussen. Ik zal elke week één van de projecten voor het voetlicht brengen.
Vandaag: hulp aan straatkinderen.
In de armste landen leven veel kinderen op straat. De meesten zijn ondervoed, gebruiken (slechte) drugs en zijn ziek. Gelukkig is er de stichting CECYDAR die deze kinderen onderdak biedt. Ze komen er tot rust en kunnen weer terugkeren naar hun familie of worden opgenomen in een pleeggezin.
Adventsactie wil CECYDAR helpen met het aanleggen van een betere water- en stroomvoorziening. Dat levert een behoorlijke kostenbesparing op en kan er meer geld worden besteed aan de opvang en scholing van de straatkinderen.
Uw financiële bijdrage (via Adventsactie) geeft deze kinderen en hun familie een toekomst. Doe uw bijdrage in de bussen achter in de kerk.
diaken Gerrit Fennema