Monthly Archives: oktober 2018

Afscheid

Afgelopen weken heb ik van veel mensen afscheid genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondagochtend met alle parochianen van de regio in Chaam.
Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik wel een beetje stil geworden, het vervuld mij met grote dankbaarheid.
Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de kans heb gekregen, om hier in de regio, mijn priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Gedragen door lieve woorden van begrip en bemoediging, gedragen door uw gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden!
Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, maar zichtbaar instrument van Gods genade mag zijn. Dat vervult mij met grote vreugde.
Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsgelukkig!
Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord. En is onze bede in het Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles mogelijk is.
Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in Zeeuws Vlaanderen.
Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik voel mij door God en door u gedragen, vol van genade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws Vlaanderen.
Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!
Kapelaan van Velthoven

KONING OP EEN EZEL

Er was eens een Man die op een ezel reed. Een Man die wij, Christenen, Koning noemen. Want dat Hij Koning is, is niet iets van gisteren. Het stond geschreven op zijn executiepaal. Hij was Koning, maar heel anders dan wij onder het woord ‘koning’ verstaan. Deze Koning op die ezel rijdt rond zonder lijfwachten, er worden geen speciale veiligheidsmaatregelen getroffen, er zijn geen afrasteringen, geen geblokkeerde wegen.
Hij was maar een Man op een ezel, de Koning van de armen. Zonder troon, zonder plechtige ontvangst van de overheid.
Hij was maar een Man op een ezel, maar vol aandacht voor de armen, voor degenen die aan hun lot worden overgelaten, vol zorg en aandacht voor alle mensen die worden buitengesloten. Een Man die zich verzette tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid.
Hij was maar een Man op een ezel, de ‘zachtste’ van alle mensen.
Hij reed op een zacht dier Jeruzalem binnen. Laten wij Hem vandaag in ons leven binnen laten. Of moeten wij onszelf dan eerst ‘grondig’ veranderen als wij zijn naam willen dragen?
diaken Gerrit Fennema