ADVENTSACTIE 2018: Moeder en Kind

Dit is het derde jaar op rij dat de Adventsactie vier projecten steunt die van elkaar verschillen maar één ding gemeenschappelijk hebben: ze zijn alle vier vol compassie voor moeders en hun kinderen.
Gedurende de maand december is in alle kerken de mogelijkheid uw financiële bijdrage aan deze projecten te geven door een gift in één van de bussen. Ik zal elke week één van de projecten voor het voetlicht brengen.
Vandaag: hulp aan straatkinderen.
In de armste landen leven veel kinderen op straat. De meesten zijn ondervoed, gebruiken (slechte) drugs en zijn ziek. Gelukkig is er de stichting CECYDAR die deze kinderen onderdak biedt. Ze komen er tot rust en kunnen weer terugkeren naar hun familie of worden opgenomen in een pleeggezin.
Adventsactie wil CECYDAR helpen met het aanleggen van een betere water- en stroomvoorziening. Dat levert een behoorlijke kostenbesparing op en kan er meer geld worden besteed aan de opvang en scholing van de straatkinderen.
Uw financiële bijdrage (via Adventsactie) geeft deze kinderen en hun familie een toekomst. Doe uw bijdrage in de bussen achter in de kerk.
diaken Gerrit Fennema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *