Monthly Archives: december 2018

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, 20 t/m 27 januari

“Mogen allen één zijn, en moge de wereld geloven dat Ik door U, Vader, gezonden ben”, zo heeft Jezus gebeden.
Jezus verwacht van ons dat wij ons inzetten voor eenheid in verscheidenheid.
Dat wij samen het éne lichaam van Christus vormen. Wij, alle christenen:
protestanten, anglicanen, orthodoxen en katholieken. Dat wij ons niet laten leiden door onderlinge verschillen, maar met respect zoeken naar wat ons verbindt. Dat wij, geïnspireerd door de heilige Schrift, concrete stappen zetten op weg naar één grote gemeenschap rond Christus.
In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen vieren wij dat God de bron is van ons leven en dat wij allemaal willen meewerken aan zijn Rijk naar het voorbeeld van Jezus de Christus.
Wij vieren dit in onze regio op zondag 27 januari om 10.00 uur in de parochiekerk te Alphen, met diaken Joop Smies en dominee Sara Dondorp als voorgangers.
Weest welkom. diaken Gerrit Fennema

Mariakapel gerenoveerd

Na een restauratie die iets langer geduurd heeft als gepland, hebben we
vandaag 9 december, Maria weer terug naar haar plaatsje in de Maria kapel gebracht.
Het dak is vernieuwd, de glas in loodramen zijn gerestaureerd en de muren zijn weer mooi gestuukt en geschilderd.
Wij hopen dan ook dat Maria in deze kapel weer voor lange tijd haar bezoekers kan ontvangen om bij haar troost te vinden en een kaarsje te branden.
Wij zijn dankbaar voor de inzet van de gespecialiseerde bedrijven die dit gerealiseerd hebben:
Bouwbedrijf de Bonth van Hulten
Glasbewerkingsbedrijf Brabant
Stukadoorsbedrijf Patrick Schellekens
Schildersbedrijf Uytdehaag B.V.

Parochiebestuur H. Antonius Abt.