Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, 20 t/m 27 januari

“Mogen allen één zijn, en moge de wereld geloven dat Ik door U, Vader, gezonden ben”, zo heeft Jezus gebeden.
Jezus verwacht van ons dat wij ons inzetten voor eenheid in verscheidenheid.
Dat wij samen het éne lichaam van Christus vormen. Wij, alle christenen:
protestanten, anglicanen, orthodoxen en katholieken. Dat wij ons niet laten leiden door onderlinge verschillen, maar met respect zoeken naar wat ons verbindt. Dat wij, geïnspireerd door de heilige Schrift, concrete stappen zetten op weg naar één grote gemeenschap rond Christus.
In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen vieren wij dat God de bron is van ons leven en dat wij allemaal willen meewerken aan zijn Rijk naar het voorbeeld van Jezus de Christus.
Wij vieren dit in onze regio op zondag 27 januari om 10.00 uur in de parochiekerk te Alphen, met diaken Joop Smies en dominee Sara Dondorp als voorgangers.
Weest welkom. diaken Gerrit Fennema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *