Monthly Archives: juli 2019

Van wie is het geld?

Als het om geld gaat zijn er veel rijke mensen en nog veel meer arme mensen. Een hele scheve verhouding. Af en toe geven we iets aan de armen via de Caritas-collecte of als er een bedelbrief binnenkomt.
Ik maak me vaak zorgen over een goeie verdeling van geld en goederen.
Terwijl wij aan rijkelijk gedekte tafels zitten te eten, vissen miljoenen mensen in vuilnisbakken naar iets wat eetbaar is.
Terwijl wij ’s avonds gaan slapen tussen frisse lakens en warme dekens,
liggen ontelbare mensen op pleinen en straten te slapen in een stuk karton.
Terwijl wij protesteren tegen een beetje luchtvervuiling, hangt er boven de sloppenwijken van de steden een wolk van stank en verrotting.
Terwijl wij ons paadje vegen en het gras maaien, onze tuin ommuren, zoeken duizenden mensen een plaats om te wonen.
Terwijl wij onderuit voor de TV zitten, lopen duizenden mensen verdwaald rond.
Steeds vaker denk ik: wij zijn arm, tenzij we vandaag nog de omkering maken. Het kan, als we zelf de stap zetten. Luister dit weekend naar het Evangelie, luister naar de Woorden van Jezus.
Als wij de deur open doen voor Lazarus, zet God de deur open voor ons.
Wij hebben Mozes en de Profeten.
Wij hebben Jezus, die uit de doden is opgestaan.
Laten wij anderen (de armen helpen) en laten opstaan.
Diaken Gerrit Fennema