Daily Archives: 7 juli 2019

Foto expositie tijdens Rondje Open Kerk in Riel

Ton van Gool gaat weer los en neemt U deze keer mee in de geschiedenis van onze Rielse kerk en parochie van de Heilige Antonius Abt te Riel. Middels zo’n 600 foto’s uit zijn eigen archief geeft hij U een inkijkje in het Rijke Roomsche Leven van de afgelopen 100 jaar. Iedere getogen en geboren Rielenaar kan zijn hart ophalen en even teruggaan in de tijd en de sfeer van die tijd herbeleven. Vele dorpsgenoten en oud Rielenaren zullen zich herkennen op foto’s van de katholiek gebruiken in die tijd zoals de processies, de activiteiten in het patronaat en niet te vergeten de wijze waarop heel het dorp uitliep bij priesterwijdingen en jubilea en de versieringen en gebruiken die daarmee gepaard gingen. Heel bijzonder is dat in deze expositie alle religieuzen van Rielse bodem van de afgelopen 100 jaar een plaatsje hebben gekregen . Vele tante nonnekes en heerooms zijn hierin terug te vinden. Zij die hun hele leven in dienst gesteld hebben van de ander in Nederland en ver daarbuiten.
De foto’s zijn te bewonderen iedere woensdagmiddag van 14 tot 16.30 uur in de Rielse Kerk gedurende de vakantieperiode n.l. 10, 17, 24, 31 juli en 7 en 14 augustus. De Rielse Kerk is dan geopend in het kader van “Rondje Open Kerk”zoals dat al vele jaren in onze kerken in de regio gebruikelijk is. Onze kerken zijn dan geopend om een kijkje te kunnen nemen, even een moment van rust en bezinning te ervaren en dit jaar in Riel ook nog eens meegenomen worden in het Roomsche verleden van onze kerk en parochie.

Kanselbericht samenwerkingsverband Alphen-Gilze weekend 7 juli 2019

Beste mensen
Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de zes parochies van ons samenwerkingsverband wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

Bisschop Liesen heeft op kapelaan Federico Ceriani een beroep gedaan om een benoeming in een andere parochie in ons bisdom te aanvaarden. Kapelaan Ceriani is sinds een klein jaar bij ons werkzaam. Hij werd op 15 oktober in ons samenwerkingsverband benoemd. In onze parochies heeft kapelaan Ceriani kennis kunnen maken met de pastorale situatie in het Bisdom Breda. Hij en wij hadden gedacht dat hij nog langere tijd bij ons werkzaam zou zijn, maar omwille van de beschikbaarheid van priesters in ons bisdom heeft de bisschop van Breda al eerder een beroep op hem gedaan. Bisschop Liesen heeft kapelaan Ceriani gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Kapelaan Ceriani is op dat verzoek ingegaan.
Dat betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan Ceriani. Het afscheid zal plaatsvinden tijdens en na de eucharistieviering op zondag 15 september in de H. Antonius Abtkerk in Chaam, om 11.00 uur. Op zaterdag 21 september wordt Federico Ceriani geïnstalleerd als pastoor van de Sint Elisabethparochie, tijdens de eucharistieviering in de OLV Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer om 19.00 uur.

Bisschop Liesen heeft met ons gesproken over de vacature die is ontstaan met het vertrek van kapelaan Ceriani. De bisschop heeft een beroep gedaan op diaken Stefan Lange om een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Stefan Lange is twee jaar geleden tot diaken gewijd, nadat hij de priester- en diakenopleiding Bovendonk had voltooid. Hij werd twee jaar geleden benoemd tot diaken van de H. Catharinaparochie in Oosterhout.
Diaken Lange heeft kennisgemaakt met de leden van het pastoraal team en van onze parochiebesturen. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Stefan Lange te benoemen tot diaken in onze parochies. Die benoeming gaat in per 1 september 2019. Stefan Lange woont met zijn gezin in Oosterhout, en hij zal daar blijven wonen. Hij gaat als diaken in het team participeren aan de algemene pastorale taken in onze parochies. De presentatieviering van hem vindt plaats op zaterdag 7 september om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk van Alphen.
Aansluitend is er gelegenheid om met onze nieuwe diaken kennis te maken.