Monthly Archives: oktober 2019

Christus Koning

Profeten zijn meestal boeren op klompen, ze spreken een taal die ruig is, onbeschaafd en soms onuitstaanbaar voor beschaafde burgers.
Ik ken een profeet die gekleed is in een kameelharen jas, die als voedsel honing en wilde sprinkhanen eet. Een profeet die zegt dat er na hem iemand anders komt. En er komt een ander, een mens die zó gelooft in het oude verhaal van god en mensen, dat hij het gaat doen.
Jij, profeet uit Nazareth, twee keer duizend jaar oog in oog met ons. Jij, die eraan begonnen bent met steen voor steen een huis te bouwen waar iedereen kan wonen Daar lees jij jouw evangelie. Je kijkt ons aan en daagt ons uit te doen wat jij doet. Wij leggen steen op steen en bouwen huizen waar mensen jou kunnen ontmoeten. Maar het lijkt alsof er steeds minder mensen zijn die naar jou willen luisteren, die jou willen ontmoeten.
Daarom wil ik je vragen jouw geest te sturen en ons wakker te schudden uit onze dromen, uit onze kleine wereld. Om het ‘ik’ van ons af te schudden en ons tot ‘wij’ te maken. Ik ben te veel met mezelf bezig geweest en dacht dat het wel goed zou komen. Anderen dachten dat ook. Het is niet gelukt. Ik erken dat ik anderen nodig heb; een profeet op klompen en in een kameelharen jas.
Jezus, geef mij kracht en leer mij, en anderen te staan voor wat wij zeggen: jouw verwachten wij te ontmoeten in een parochie die we nu steen voor steen opbouwen.
Diaken Gerrit Fennema

Diocesane onderscheiding voor Kees Severijns

Vanmorgen 20 – 10 – 2019 heeft Dhr. Kees Severijns tijdens de kerkdienst een Diocesane onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger in de Parochie H. Antonius Abt te Riel.
Pastoor Demmers dankte hem voor het vele werk dat hij verricht heeft als koorlid bij het gemengd koor St. Cecilia en als grafmaker en als stimulerend kracht bij het onderhoud van de begraafplaats. Hij heeft zich hier lang en belangeloos voor ingezet.
Kees was blij met deze blijk van waardering. Wij wensen hem alle goeds toe net als alle parochianen.

Het Parochiebestuur

Kennismaking met Diaken Stefan Lange.

Stefan is getrouwd in 1991 en vader van drie dochters, van 20, 19 en 17,5 jaar oud.
Wilde vroeger beroepsmilitair worden, na een dienstongeval is dit veranderd daarna veel andere functies bekleed in allerlei bedrijven.
Speelde al heel lang met de gedachte om priester, diaken te worden.
Zijn vrouw studeerde theologie door een gesprek met haar voor haar studie kwam het inzicht , zij heeft de studie niet afgemaakt Stefan wel.

God zoekt geen geschikte mensen hij maakt ze.
Deze slogan heeft hem de inspiratie gegeven om zijn roeping handen en voeten te geven.
Terugkijkend, zijn er veel dingen die hij meegemaakt heeft in zij leven waardoor hij tot de beslissing gekomen is om aan deze roeping gehoor te geven en door te zetten.
Wat hij heel belangrijk vind is dat de mensen de vreugde van het geloof weer ontdekken en voelen.
Mensen zijn gewend van oudsher om naar de kerk te gaan. Maar nemen ze het geloof mee door de week om er iets mee te doen?
Zelf heeft hij altijd veel inspiratie gevonden in de gemeenschap van Chemin- Neuf waar hij novice is.

Belangrijkste doel in zijn taken hier in de regio:
Mensen de vreugde van het geloof te laten herontdekken
Mensen bijstaan in de vreugdevolle en verdrietige momenten in het leven
Hopelijk kan en mag hij nu en in de toekomstige nieuwe parochie met veel plezier zijn werk doen.
Namens de Parochie wensen wij hem veel succes en hopen op een vreugdevolle samenwerking.

Namens het parochiebestuur,
H. Antonius Abt Riel