Monthly Archives: januari 2020

MARIA LICHTMIS

Als u heeft meegeteld blijkt het precies 40 dagen na de geboorte van Jezus te zijn. Traditioneel gezien is het de afsluiting van de Kersttijd. Tegenwoordig sluiten we de Kersttijd af op het feest van de Doop van de Heer. En ja, bij heel veel mensen is Jezus al eerder ingepakt en naar zolder gebracht. Het kan in ons leven niet snel genoeg gaan. We leven gehaast en vliegen van dag naar dag en van feest naar feest.
Laten we toch even stilstaan bij Maria Lichtmis, zoals deze dag bij velen bekend is. Officieel spreken we van de Opdracht van de Heer. Bij de Joden was het gebruikelijk om de eerste zoon van het gezin aan God op te dragen. Zo wordt ook Jezus aan God opgedragen. Omdat een vrouw -na de geboorte van een zoon- als onrein werd gezien, moest Maria ook een offer brengen. Haar naam werd in het volksgeloof verbonden met een lichtoffer, met een lichtprocessie en die dag werden er kaarsen gezegend. In –met name zuidelijke landen- worden dan kaarsen bij het altaar gelegd en tijdens de viering gezegend. Mensen nemen hun meegebrachte en nu gezegende kaarsen mee naar huis om in de loop van het jaar deze kaarsen te offeren. Ze doen dat door ze bij Maria te branden.
Wij doen dat ook in onze kapellen. Hoewel het niet altijd gezegende kaarsen zijn, zal Maria heus wel begrijpen dat we de kaarsen branden vanuit een gelovig hart.

Diaken Gerrit Fennema

100 jarig bestaan Koorkring

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze. Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.
Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.
Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs