Monthly Archives: januari 2020

Water uit de b(B)ron

Het is een eerste levensbehoefte: water. Niets kan leven zonder water. We halen, of we krijgen, dat water uit een bron. Soms weten we niet eens goed waar ons water vandaan komt. Wel weten we dat er een Bron (met hoofdletter) is die ons levengevend water schenkt: God. Water dat uit een bron opborrelt, geeft ons leven, groei en maakt ons vruchtbaar.
Er is ook ander water: stilstaand water. Dat is ‘dood’ water, waar geen leven meer in zit en waaruit we ook niet kunnen leven. Een simpel waterbakje kan allerlei bacteriën bevatten. Misschien ook onze wijwaterbakjes achter in de kerk?
Veel wordt er de laatste tijd gesproken over het coronavirus. We willen en moeten er alles aan doen om dit virus een halt toe te roepen. De bisschoppen hebben een aantal maatregelen afgekondigd om het virus zo veel mogelijk buiten de kerken te houden. Pastores houden zich aan een aantal van die maatregelen. Zo zijn de wijwaterbakjes in de kerk leeg. Tijdens de vredeswens geven we elkaar niet meer de hand. We kunnen elkaar met een vriendelijk knikje van het hoofd ook de vrede toewensen. Voorafgaand aan het uitreiken van de communie wassen de voorgangers, en anderen die de communie uitreiken, uitgebreid hun handen. Op deze manier blijven we echt wel bij de Bron die ons levengevend water schenkt. Is het niet letterlijk, dan zeker geestelijk.
Diaken Gerrit Fennema

100 jarig bestaan Koorkring

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze. Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.
Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.
Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs