Bisschoppenconferentie scherpen maatregelen aan i.v.m. Coronavirus

Bisschoppenconferentie scherpen maatregelen aan i.v.m. Coronavirus
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19),
scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.
Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart 2020 afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze “geestelijke communie” zijn genade”. Ook vragen de bisschoppen om de kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10:00 op NPO2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09:00 uur en om 19:00 uur.
Tenslotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en gelovigen om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen op hoop en genezing,
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid,
Door Christus onze Heer,
Amen
[/table]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *