Daily Archives: 4 mei 2020

MOEDER MARIA

Gaandeweg is Maria me lief geworden.

Ik bid tot haar, ik bid met haar,
ik zing voor haar.
Ze is een heerlijke vrouw.
Hoe komt ze anders aan zo’n Zoon?
Maar ik weiger te geloven dat alles
in haar leven vanzelf ging.
Dat alles van een leien dakje liep.
Zo’n Maria boeit me niet eens.
Ik hou van een Maria zoals ze vanuit
de bijbel tot mij komt: een Maria die een geloofsweg is gegaan.

Ik hou van een Maria die Gods lof zong, ook al wist ze niet wat
de dag van morgen zou brengen.
Ik hou van een Maria die vrijheid gaf aan haar Zoon, ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.
Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad
dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,
onder een kruis.
Is het niet wat elke moeder doet?
Die kinderen van ons,
ze gaan hun eigen weg
maar in de nood gaat moeder hen opzoeken
en houdt de wacht.

Desnoods tot onder een kruis.
Goed dat we een moeder hebben
van wie we veel kunnen leren: Maria.