Monthly Archives: juni 2020

Aan de oever, aan het strand

‘Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen, terwijl de menigte langs het strand bleef staan.’

Het begin van de lezing uit het Evangelie van dit weekend raakt mij op twee manieren. Als ik het van de ene kant bekijk, zie ik een strand voor me bij mooi weer. Na de lockdown wil iedereen er graag weer op uit. Inderdaad, ik ben niet de enige. Het strand loopt helemaal vol. Voor mij te vol. Ik vertrek maar weer. Jezus blijft en stapt in een boot om de menigte toe te spreken. Ik heb daar onvoldoende durf voor.

Er is ook een andere kant. Een hele menigte drijft een aantal mensen naar de rand van het meer of de zee. Die mensen moeten wel in een boot stappen. Er is geen andere mogelijkheid. Ze spreken de menigte niet toe, maar varen een ongewisse toekomst tegemoet. Ze voelen zich opgejaagd.

Het gaat dit weekend in onze kerken over zaaien. Een deel valt in goede aarde, een ander deel heeft geen goede grond. Mijn eerste voorbeeld laat zien dat ‘mijn eigen ik’ op de voorgrond staat. Ik wil er graag op uit en (alleen) op het strand zijn. Maar velen denken hetzelfde. Het lijkt op Gods Woord op een onvruchtbare bodem. Ik vertrek omdat de situatie mij niet bevalt. Het gaat niet zo als ik het wil.

In mijn tweede voorbeeld kunnen sommige mensen niet kiezen. Zij moeten op de vlucht voor een dreigende menigte. Ze kunnen maar één kant op. Weg! Waarheen? Ze weten het niet. Dat raakt me. Die mensen komen ergens aan wal. Laat mij daar dan staan om ze welkom te heten. Laat naast mij een grote menigte staan, die hetzelfde doet. Dan valt Gods Woord in goede grond.

Diaken Gerrit Fennema