Daily Archives: 19 oktober 2020

Verwachting op weg naar Kerst

Dit weekend begint de Advent. Het is een tijd van hopen en verwachten. We zien uit naar iets dat meer dan goed is voor ons. We zien uit naar de geboorte van een goddelijk kind. Dat uitzien naar, het verwachten, is eigenlijk een soort van oefening van goed kijken, van leren zien. Want het zal je maar gebeuren,
dat het Rijk Gods onder ons komt en je het niet in de gaten hebt. Daarom ook de oproep in de lezingen dit weekend: ‘Wees waakzaam van hart’. Laat deze gebeurtenis niet aan jou voorbijgaan.
Wees waakzaam en steek de eerste kaars aan. Daarbij bidden we: God, Gij maakt steeds een nieuw begin met ons. Wij steken de eerste kaars op onze adventskrans aan ten teken dat ook een nieuw begin willen maken. Wij proberen te leven zoals Gij het graag wilt. We laten ons niet overvallen door drukte,
gewoonte en pessimisme. Wij vragen U: help ons daarbij en verlicht onze weg naar U.
Diaken Gerrit Fennema

Diaken Gerrit Fennema