Wat doe jij in vredesnaam?

Goeie vraag. Ik heb dit deze week vaker gehoord. Wat moet ik er van zeggen?
Jezus geeft ons het antwoord. Doe gewoon het goede. Doe wat goed is voor alle mensen. In de katholieke leer heet dat ‘bonum commune’. Dat wil zeggen het goede doen voor allen mensen, maar ook het goede zien in alle mensen. Dus niet alleen binnen onze eigen kring, maar ook daarbuiten. Want God is er voor iedereen, niemand uitgezonderd. Wij worden steeds weer opgeroepen om met andere ogen naar mensen te kijken. Met open ogen, met een open mind en vooral met een open hart.
Dus, wees voorzichtig met wat je zegt. Woorden zijn gevaarlijke wapens en kunnen veel schade aanrichten. Harde woorden laten littekens na. Accepteer dat anderen anders zijn, anders denken, anders voelen en spreken. Kijk naar hun goede kanten. Wees mild in je oordeel. Betreur wat niet goed te keuren is, spreek daar iemand op aan, maar veroordeel niemand om zijn of anders anders-zijn. Mijn en uw woorden moeten verzoenen, mensen bij elkaar brengen, vrede brengen. Als woorden wapens zijn en blijven, staan we als vijanden tegenover elkaar. Het leven is veel te kort en de wereld te klein om er een slagveld van te maken.
Laten we SAMEN-LEVEN.
diaken Gerrit Fennema