Kerkberichten

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER
Parochiekern H.ANTONIUS ABT Riel

Het pastoraal team laat weten dat alle publieke vieringen, zowel in het weekend als door de week, t/m 1 juni 2020 helaas komen te vervallen.

Pastoor Demmers zal vanaf komende zondag 19 April elke week een Eucharistieviering doen om 11:00 uur vanuit de Willibrorduskerk in Alphen.

Deze viering kan via www.kerkdienstgemist.nl (alleen geluid) worden gevolgd.

Kaarsje laten branden in de Mariakapel
Als er mensen zijn die graag een kaarsje/noveenkaars aan willen laten steken nu de kerken gesloten zijn, kan dat. Graag doorgeven via de mail: misintentie.riel@gmail.com
Betalen kan via: NL36RABO 0102 3058 89 Kerkbestuur Antonius Abt
o.v.v. kaarsje laten branden in de Mariakapel.
Kleine kaarsjes € 0,50 Noveenkaars € 4,50
Mail wordt dagelijks bekeken en de kaarsjes worden 1 x per dag aangestoken.

Misintenties: € 11,00 kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com
Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven.

VASTENACTIE
Nu er geen vieringen meer in onze kerken zijn is het helaas ook niet mogelijk uw vastenactiezakjes in te leveren.
Natuurlijk kunt u geld blijven overmaken naar Vastenactie op bankrekening NL 21 INGB 000 000 5850.
Als u gewend bent contant geld in de vastenzakjes te doen, dan kunt u ze inleveren bij de kerken in de brievenbus of in Alphen en Baarle Nassau bij de pastorie.
Als er vanaf juni weer vieringen in de kerken mogen worden gehouden, kunt u ook dan nog uw vastenzakjes inleveren.
Wij zorgen ervoor dat alles goed terecht komt.
Wij wensen u allen een gezonde tijd en Gods zegen.

Pastoraal team, parochiebestuur en parochiekerncommissies.