Kerkberichten

Donderdag 23 Augustus 2018
9:30 uur Eucharistieviering

Zondag 26 Augustus 2018 Miva collecte
9:30 uur Eucharistieviering met Volkszang
Collectanten: Dhr. v Eijck; Dhr. Smulders; Mw v d Brand;
Intenties:
jrgt. Joke Aerts- Hermans;

Miva collecte
Jezus heeft gezegd “Ik was ziek en jullie hebben mij bezocht”.
Hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg.
Sommige veldwerkers in de missiegebieden lopen uren naar de dorpen om gezinnen
van medische hulpmiddelen te voorzien zoals een rolstoel of krukken.
MIVA wil deze veldwerkers helpen. Een auto maakt dan een groot verschil.
Met de bijdrage uit de collecte wil MIVA de teams van veldwerkers van een auto voorzien.
Samen met u helpen wij ze op weg om nog meer kinderen en jongeren te bereiken
en hen de zorg te geven die zo hard nodig is.
“Wat jullie gedaan hebben voor de kleinen en armen hebben jullie voor Mij gedaan”,
zegt Jezus.

Dank u wel voor uw bijdrage.

Misintenties:(10,50 euro) kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com
Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven.