Kerkberichten

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER
Parochiekern H.ANTONIUS ABT Riel

Overleden Mw. Hanny Cleijsen we nemen afscheid van haar op donderdag 23 september in onze kerk.

Donderdag 23 September
10:30 Uitvaartviering Hanny Cleijsen

Zaterdag 25 September
19:00 uur Eucharistieviering in Gilze

Zondag 26 September Caritas
9:30 uur Eucharistieviering in Ulicoten
11:00 uur Eucharistieviering in Alphen

Donderdag 30 September
9:30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 2 Oktober
19:00 uur Eucharistieviering Gilze

Zondag 3 Oktober
9:30 uur Eucharistieviering in Chaam
11:00 uur Eucharistieviering in Alphen

Donderdag 7 Oktober
9:30 uur Woord- en Communieviering

Zaterdag 9 Oktober
19:00 uur Eucharistieviering Baarle

Zondag 10 Oktober Caritas
9:30 uur
Intenties:
Jo Ketelaars- van Dun;
Fien v d Abbeelen- Schellekens;
Trees Cleijsen- Stabel;
Sjef Vermeer;
Cees Ketelaars;
Frans Versmissen;
Hanny Cleijsen- v d Snepscheut;

11:00 uur Eucharistieviering in Alphen Familieviering

Beperkte verruiming in de Kerk per 2 mei 2021
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.
Dit betekent dat alle andere coronamaatregelen, w.o. het reserveren, anderhalve meter afstand houden en het desinfecteren van kracht blijven.
Parochie Sint Jan de Doper
Parochiekern Riel

Vieringen in tijden van corona
Zoals u weet mogen er niet meer dan 30 gelovigen bij een viering aanwezig zijn, exclusief bedienaren. U moet zich wel aanmelden voor de viering.
Het advies van de bisschoppen is om het mondkapje gedurende de hele viering op te houden (het mag bij de communie even af).

Aanmelden
U mag zich aanmelden:
Via de nieuwe website: www.sint-jan-de-doper.nl
door een formulier of brief met datum en plaats van de viering die u bij wilt wonen en uw naam en telefoonnummer in de brievenbus van de kerk doen of doormailen naar: misintentie.riel@gmail.com

Misintenties: € 11,00 kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com
Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven.

 

Kaarsje laten branden in de Mariakapel
Als er mensen zijn die graag een kaarsje/noveenkaars aan willen laten steken nu de kerken gesloten zijn, kan dat. Graag doorgeven via de mail: misintentie.riel@gmail.com
Betalen kan via: NL36RABO 0102 3058 89 Kerkbestuur Antonius Abt
o.v.v. kaarsje laten branden in de Mariakapel.
Kleine kaarsjes € 0,50 Noveenkaars € 4,50
Mail wordt dagelijks bekeken en de kaarsjes worden 1 x per dag aangestoken.

Parochiekern H. Antonius Abt Riel

Vieringen in tijden van corona  Parochie Sint Jan de Doper

Vorige week informeerden wij u al gedeeltelijk over de aangepaste manier waarop wij vieringen kunnen houden in deze tijden van corona. Toen informeerden wij u m.n. over de wijze waarop u een plaats kunt reserveren. Deze week willen wij u meer vertellen over de viering zelf. Ook daarbij geldt dat deze vieringen er helaas anders uitzien dan u gewend bent. Samen met onze enthousiaste vrijwilligers doen we er alles aan om u zo gastvrij mogelijk te ontvangen. En u zo begeesterd mogelijk te laten vieren.

Maar zoals gezegd: wel anders dan u gewend bent. Wat doen we dan anders, zult u zich afvragen.

Bij binnenkomst van de kerk wordt u ontvangen door een van onze vrijwilligers. Deze vraagt u om uw naam om de reservering te verifiëren, vraagt of u gezondheidsklachten heeft en zal u helpen bij het desinfecteren van uw handen. Daarna wijzen zij u naar uw plaats. Wij zorgen voor voldoende plaatsen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Uiteraard kunnen echtparen en gezinnen gewoon samen zitten.

Bij de vieringen mogen weer kleine koren aanwezig zijn. Het zingen in groter groepsverband is nog te risicovol. Gelukkig hebben diverse goede zangers zich aangeboden om samen met een organist als cantor de vieringen muzikaal op te luisteren. Wij moeten u helaas verzoeken niet mee te zingen tijdens de liederen. Ook dit zou namelijk een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengen.

Er zal geen collecte tijdens de viering zijn. U kunt aan de collecte bijdragen via een collectebus bij de in- en uitgang of via een bankoverschrijving.

De H. Communie mag gelukkig worden uitgereikt. Dit gaat echter ook iets anders. U moet ook in de rij anderhalve meter afstand houden van elkaar. Voor de uitreiking zal een vrijwilliger u helpen bij het desinfecteren van de handen. Bij het uitreiken van de H. Communie komt u uiteraard dichter dan anderhalve meter bij de pastoor of diaken. Daarom zal tussen hem en u een hoestscherm zijn geplaatst.

Al met al zal de viering er dus echt anders uitzien. Maar dat wil niet zeggen dat de viering minder waardevol is! Afgelopen zondag heeft een eerste openbare viering voor genodigden plaatsgevonden. Daar werd duidelijk dat we nog steeds op een mooie en indrukwekkende manier de Eucharistie kunnen vieren. Wij hopen daarom dat we u de komende weken weer mogen ontmoeten in één van onze mooie kerken.

Pastoraal team en bestuur van Sint Jan de Doper.