Kerkberichten

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER
Parochiekern H.ANTONIUS ABT Riel

Donderdag 30 Juli 2020
9:30 Woord- en Communieviering

Zaterdag 1 Augustus 2020
19:00 Eucharistieviering in Gilze

Zondag 2 Augustus 2020
10:00 Eucharistieviering in Chaam

Dinsdag 4 Augustus 2020
10:30 Uitvaartviering Jan Janssens

Donderdag 6 Augustus 2020
9:30 Woord- en Communieviering

Zaterdag 8 Augustus
19:00 Eucharistieviering in Alphen
Jan Schellekens
Bernard de Jong

Zondag 9 Augustus 2020
10:00 Eucharistieviering Ulicoten

Aanmelden  voor een viering kunt u bij de kern waar de viering is. Maar u kunt dat ook bij uw eigen kern doen. Als u reserveert, geeft u de volgende informatie aan ons door:

– datum, plaats en tijdstip van de viering die u wilt bijwonen
– uw naam
– het aantal mensen waarvoor u wilt reserveren
– de namen van de mensen waarvoor u reserveert
– met woonplaatsen en telefoonnummers
– eventueel uw email adres

Aanmeldformulieren vindt u op de website van de parochie onder Vieringen in tijden van Corona.
Ingevulde formulieren mag u in de brievenbus van de kerk doen of doormailen naar:  misintentie.riel@gmail.com
Graag aanmelden  voor vrijdagavond voorafgaand aan de viering. 

Misintenties: € 11,00 kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com
Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven.

 

Kaarsje laten branden in de Mariakapel
Als er mensen zijn die graag een kaarsje/noveenkaars aan willen laten steken nu de kerken gesloten zijn, kan dat. Graag doorgeven via de mail: misintentie.riel@gmail.com
Betalen kan via: NL36RABO 0102 3058 89 Kerkbestuur Antonius Abt
o.v.v. kaarsje laten branden in de Mariakapel.
Kleine kaarsjes € 0,50 Noveenkaars € 4,50
Mail wordt dagelijks bekeken en de kaarsjes worden 1 x per dag aangestoken.

Parochiekern H. Antonius Abt Riel

Vieringen in tijden van corona  Parochie Sint Jan de Doper

Vorige week informeerden wij u al gedeeltelijk over de aangepaste manier waarop wij vieringen kunnen houden in deze tijden van corona. Toen informeerden wij u m.n. over de wijze waarop u een plaats kunt reserveren. Deze week willen wij u meer vertellen over de viering zelf. Ook daarbij geldt dat deze vieringen er helaas anders uitzien dan u gewend bent. Samen met onze enthousiaste vrijwilligers doen we er alles aan om u zo gastvrij mogelijk te ontvangen. En u zo begeesterd mogelijk te laten vieren.

Maar zoals gezegd: wel anders dan u gewend bent. Wat doen we dan anders, zult u zich afvragen.

Bij binnenkomst van de kerk wordt u ontvangen door een van onze vrijwilligers. Deze vraagt u om uw naam om de reservering te verifiëren, vraagt of u gezondheidsklachten heeft en zal u helpen bij het desinfecteren van uw handen. Daarna wijzen zij u naar uw plaats. Wij zorgen voor voldoende plaatsen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Uiteraard kunnen echtparen en gezinnen gewoon samen zitten.

Bij de vieringen zullen helaas geen koren aanwezig zijn. Het zingen in groepsverband is nog te risicovol. Gelukkig hebben diverse goede zangers zich aangeboden om samen met een organist als cantor de vieringen muzikaal op te luisteren. Wij moeten u helaas verzoeken niet mee te zingen tijdens de liederen. Ook dit zou namelijk een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengen.

Er zal geen collecte tijdens de viering zijn. U kunt aan de collecte bijdragen via een collectebus bij de in- en uitgang of via een bankoverschrijving.

De H. Communie mag gelukkig worden uitgereikt. Dit gaat echter ook iets anders. U moet ook in de rij anderhalve meter afstand houden van elkaar. Voor de uitreiking zal een vrijwilliger u helpen bij het desinfecteren van de handen. Bij het uitreiken van de H. Communie komt u uiteraard dichter dan anderhalve meter bij de pastoor of diaken. Daarom zal tussen hem en u een hoestscherm zijn geplaatst.

Al met al zal de viering er dus echt anders uitzien. Maar dat wil niet zeggen dat de viering minder waardevol is! Afgelopen zondag heeft een eerste openbare viering voor genodigden plaatsgevonden. Daar werd duidelijk dat we nog steeds op een mooie en indrukwekkende manier de Eucharistie kunnen vieren. Wij hopen daarom dat we u de komende weken weer mogen ontmoeten in één van onze mooie kerken.

Pastoraal team en bestuur van Sint Jan de Doper.

VASTENACTIE
Nu er geen vieringen meer in onze kerken zijn is het helaas ook niet mogelijk uw vastenactiezakjes in te leveren.
Natuurlijk kunt u geld blijven overmaken naar Vastenactie op bankrekening NL 21 INGB 000 000 5850.
Als u gewend bent contant geld in de vastenzakjes te doen, dan kunt u ze inleveren bij de kerken in de brievenbus of in Alphen en Baarle Nassau bij de pastorie.
Als er vanaf juni weer vieringen in de kerken mogen worden gehouden, kunt u ook dan nog uw vastenzakjes inleveren.
Wij zorgen ervoor dat alles goed terecht komt.
Wij wensen u allen een gezonde tijd en Gods zegen.

Pastoraal team, parochiebestuur en parochiekerncommissies.