Kerkberichten

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER
Parochiekern H.ANTONIUS ABT Riel

Alle weekendvieringen zijn tot 13 April afgelast

Overleden: Mw. Cor de Leeuw- Aerts
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden waarna ze op het kerkhof in Riel begraven zal worden.

Donderdag 26 Maart 2020
9:30 Woord- en Communieviering ??

Zondag 29 Maart 2020
9:30 Geen viering i.v.m. Coronabeleid

Donderdag 2 April 2020
9:30 Eucharistieviering ??

Zondag 5 April 2020 Caritas
9:30 Geen viering i.v.m. Coronabeleid

Donderdag 9 April 2020 Witte Donderdag
Geen viering

Vrijdag 10 April 2020 Goede Vrijdag
19:00 Geen viering i.v.m. Coronabeleid

Zaterdag 11 April 2020 Paaswake
20:00 Alphen Regioviering Geen viering i.v.m. Coronabeleid

Zondag 12 April 2020 Eerste Paasdag
9:30 Geen viering i.vm. Coronabeleid

Maandag 13 April 2020 Tweede Paasdag
Geen viering i.v.m. Coronabeleid

Misintenties: € 11,00 kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com
Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven.