Kerkberichten

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT

Donderdag 27 Juni 2019
9:30 Woord- en Communieviering

Zaterdag 29 Juni
10:30 Uitvaartviering Dhr. Wim van Riel,
waarna crematie.

Zondag 30 Juni 2019
9:30 Eucharistieviering met Volkszang
Collectanten: Dhr. Houtepen; Mw. Voichyshyna;
Intenties:
jrgt. Els Klok- Korsmit;
jrgt. Harrie en Joke de Bie- Broers;
jrgt. Frans Bastiaansen;
jrgt. Frank van den Brand;
Christel de Jager- v d Heide;

Misintenties:(10,50 euro) kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com
Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven.