Kerkberichten

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT

Donderdag 21 Februari 2019
9:30 Eucharistieviering

Zondag 24 Februari 2019
9:30 Eucharistieviering met Volkszang
Collectanten: Dhr. Schellekens; Mw. Schellekens;
Intenties:
jrgt. Kees Zegers;
jrgt. Toon Remijsen;
Nies van den Brand;
Marianne Stoop v. d. Meulen;
Cornelis Faes;

Misintenties:(10,50 euro) kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com
Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven.