Financiën

Voor alle financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de penningmeester,
dhr. J. v. Iperen, mail: antoniusabtriel@gmail.com
Het rekening nummer van de parochie is:
NL36RABO 0102 3058 89 R.K. Parochie Sint Jan de Doper Alphen kern Riel

Fiscaal nummer Parochie Sint Jan de Doper =ANBI/ RSIN 82 61 52 132

Januari 2022
Beste medeparochianen,

Door de corona is het kerkbezoek helaas nog verder teruggelopen dan er verwacht wordt.
In de nieuwsbrief is hierover ook een en ander te lezen.
Dat we daardoor nog meer inkomsten missen, is wel duidelijk.

Onze kerk is aan de buitenzijde bijna geheel gerenoveerd, maar we willen onze kerk, in de komende jaren, ook aan de binnenzijde verbeteren.

We hopen zo sterk genoeg te zijn voor de toekomst maar een ding is zeker, we kunnen dat alleen met uw hulp. Daarom ook weer deze jaarlijkse brief waarin we u vragen om een bijdrage voor onze parochie waar de mooie kerk van Riel een onderdeel van is.

Volgens het advies van het bisdom is de parochiebijdrage vastgesteld op €142,-voor 2022, maar ieder ander bedrag, hoger of lager is ook welkom.

Wanneer u voor een huwelijk, jubileum, of een uitvaartviering een beroep doet op onze parochie, dan wordt uw parochiebijdrage van de voorbije vijf jaren in mindering gebracht op het geldende tarief. Als u de minimum parochiebijdrage van € 142,– aan de parochie geeft zijn een Doop, een Eerste Communie en een Vormsel kosteloos.

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van onze kern:
Ons rekeningnummer is gelijk gebleven alleen de naam is aangepast:
RABO rekeningnummer: NL36 RABO 0102 3058 89 t.n.v. R.K. Parochie Sint Jan de Doper kern Riel;

Wij danken u hartelijk voor uw steun
Parochiekern H. Antonius Abt Riel.

Namens het Parochiebestuur,
Pastoor Jos Demmers

Giften zoals de jaarlijkse kerkbijdrage of periodieke giften zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Voor gegevens van de ANBI status verwijzen wij u naar de website van het Bisdom: www.bisdomvanbreda.nl onderaan de startpagina kunt u doorklikken naar de ANBI status.

TARIEVEN 2021
Stipendia
In onze parochie hanteren wij de tarieven zoals het bisdom ons voorschrijft: ­

Tarieven 2021
Beschrijving Prijs
Misstipendium (H. Mis of woord­ c.q. communiedienst) €11.–
Doop €132.–
Eerste Communie €132.–
Vormsel €132.–
Inzegening kerkelijk huwelijk €612*
Jubileumviering €307*
Uitvaartdienst (incl. avondwake) €612*
Dienst crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst €408*
Enkel avondwake €150*
Tarief niet- kerkelijke uitvaart €695.-

* Deze tarieven gelden niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage over de laatste vijf jaar.

 
PERIODIEKE GIFT IN GELD

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Kerkstraat 3 5133 AJ Riel) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst