Financiën

Voor alle financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de penningmeester,
dhr. J. v. Iperen, mail: joopvi54@live.nl

PAROCHIEBIJDRAGE ­ ACTIE KERKBALANS
Traditiegetrouw wordt elk jaar in de maand januari landelijk de actie “Kerkbalans” gehouden. Het doel van deze actie is alle parochianen op te roepen jaarlijks hun bijdrage te geven aan hun kerk. In een begeleidend schrijven staat waaraan deze bijdragen in onze parochie besteedt worden. Een groep vrijwilligers brengen de enveloppen met informatie en een Acceptgiro bij de parochianen thuis. In onze parochie hanteren wij voor het jaar 2018 een minimale bijdrage van € 118,00. Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL13INGB0002755847 t.n.v. Rooms Katholieke Parochie H. Antonius Abt Riel. Voor de organisatie van de werkzaamheden is de werkgroep “Actie Kerkbalans” actief.
Onze kerk is niet zo maar een stenen gebouw, zij staat in het midden van ons dorp en is van ver te zien als een duidelijk herkenningspunt van Riel. Ze is het erfgoed van onze ouders en voorouders wat we proberen te koesteren en te behouden.
Daarom houden wij weer onze actie “Kerkbalans”.
Afgelopen jaar hebben we het dak aan de noordzijde van de kerk en dat van de Mariakapel gerenoveerd. Ook het dak van de dagkapel moest worden vervangen omdat de dagelijkse “bijdrage in natura” door de duiven, de kerk opzadelde met een flinke schadepost.
Vanwege de Culturele status van onze kerk, krijgen we hiervoor wel subsidie maar we moeten we een groot deel zelf uit eigen middelen betalen.
Graag willen we verder met renovatie van de kerk aan de binnenzijde en ook met het herstellen van de glas in loodramen.
Het pastorale team gesteund door de vele vrijwilligers zijn dankbaar dit mooie werk te mogen doen maar kunnen dit niet zonder de financiële bijdrage van de parochianen, daarom vragen wij u om deze actie ook dit jaar weer te steunen.

Giften zoals de jaarlijkse kerkbijdrage of periodieke giften zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Voor gegevens van de ANBI status verwijzen wij u naar de website van het Bisdom: www.bisdomvanbreda.nl onderaan de startpagina kunt u doorklikken naar de ANBI status.

Wanneer u voor een huwelijk, jubileum, of een uitvaartviering een beroep doet op onze parochie, dan wordt uw parochiebijdrage van de voorbije vijf jaren in mindering gebracht op het geldende tarief. Als u de minimum parochiebijdrage van € 118,– aan de parochie geeft zijn een Doop, een eerste Communie en een Vormsel kosteloos.

TARIEVEN 2019
Stipendia
In onze parochie hanteren wij de tarieven zoals het bisdom ons voorschrijft: ­

Tarieven 2018
Beschrijving Prijs
Misstipendium (H. Mis of woord­ c.q. communiedienst) €10 50
Doop €118
Eerste Communie €118
Vormsel €118
Inzegening kerkelijk huwelijk €598*
Jubileumviering €300*
Uitvaartdienst (incl. avondwake) €598*
Dienst crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst €398*
Enkel avondwake €144*

* Deze tarieven gelden niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage over de laatste vijf jaar.