Kerkhof

Informatie en administatie begraafplaats / nota-verzorging uitvaart

Contactpersoon: J. van den Hout  tel. 013 5347123 of 06 13455650

email: antoniusabtriel@gmail.com

Om efficiënt te kunnen werken is het nauwgezet bijhouden van een adressenbestand van alle katholieke ingezetenen binnen de parochie belangrijk. Blijf in contact met uw parochie en doe melding van een wijziging aan onze leden administratie.

Verantwoordelijke Kerkhof

Contactpersoon: Jos Vanhooren  tel. 013-4686181 / GSM 06-48688194

email: begraafplaatsriel@gmail.com