Tarieven Kerkhof 2020

Parochie H. Antonius Abt Riel

Administratieadres:

Dorpstraat2        5133 AG  Riel

013-534 71 23   06-13 455 650

 

Enkel graf (latere bijzetting niet mogelijk)

Grafrechten (20 jaar) inclusief graf delven en dichten                                  € 1.090,00

Verlenging (keuze van 1 t/m 10 jaar) kosten per jaar                                    €      37,00

Dubbel graf (latere bijzetting mogelijk)

1ste  bijzetting

Grafrechten (20 jaar; zie opmerking) inclusief graf delven en dichten      € 1.300,00

Verlenging (keuze van 1 t/m 10 jaar) graf 1 pers.                                           €     37,00

2de bijzetting

Grafrechten (10 jaar; zie opmerking) inclusief graf delven en dichten           € 690,00

Verlenging (keuze van 1 t/m 10 jaar) kosten per overledene / per jaar            € 37,00

Kinder graf

Grafrechten (20 jaar) inclusief graf delven en dichten                                      € 565,00

Verlenging (keuze van 1 t/m 10 jaar) kosten per jaar                                          € 18,00

Urnenkelder

1ste  asbus bijzetting

Grafrechten (20 jaar; zie opmerking) inclusief plaatsing in urnenkelder.      € 740,00

De afdekplaat op de urnenkelder moet voldoen aan de voorwaarden welke vastliggen in het reglement van het Kerkhof.

2de asbus bijzetting 

Grafrechten (10 jaar) inclusief plaatsing in urnenkelder                                    € 320,00

Verlenging (keuze van 1 t/m 10 jaar) kosten per asbus  / per jaar                    € 16,00

 

Opmerking:

De wettelijke grafrust in Nederland is 10 jaar, echter voor de begraafplaats in Riel is van kracht;

  • Indien sprake van 1ste bijzetting wordt wat betreft grafrechten uitgegaan van een periode van 20 jaar, of langer bij wilsbeschikking of op verzoek van de nabestaanden, middels de rechthebbende van het graf.
  • Indien sprake is van bijzetting in een dubbelgraf of urnenkelder, wordt uitgegaan van 10 jaar. Indien de einddatum van de eerder overledene ligt na de einddatum van de bijzettingsperiode van 10 jaar,  wordt de einddatum van de eerder overledene als einddatum genomen. Indien de einddatum van de eerder overledene ligt vóór de einddatum van de bijzettingsperiode van 10 jaar, wordt de einddatum van de eerder overledene hierop aangepast.  In beide gevallen zal een verrekening plaatsvinden.

Locatie keuze van het graf.

Op het kerkhof in Riel kan door de nabestaanden op elke vrije locatie een graf worden aangevraagd, conform de regels zoals omschreven in het reglement. Het al of niet vrij zijn van een plaats (i.v.m. reserveringen hoeft niet elke op het oog lege plaats vrij te zijn) kunt u opvragen bij de administratie van het kerkhof.

 Onderhoud grafmonumenten.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, wordt het onderhoud van het kerkhof door vrijwilligers uitgevoerd. Om hun  gewaardeerde werkzaamheden niet onnodig te belasten, is conform het reglement het niet toegestaan tussen de graven beplanting aan te brengen of deze op te vullen met steenslag of andere materialen.

Aan dit schrijven kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u onduidelijkheden c.q. tekortkomingen bemerken dan gaarne daarvan bericht.