Misintenties

PAROCHIE H. ANTONIUS ABT RIEL

Misintenties (11,00 euro) kunt u opgeven bij Jeannette Wouters
Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel,
per e­mail: misintentie.riel@gmail.com
Het bedrag mag u overmaken op NL36RABO 0102 3058 89 R.K. Parochie Sint Jan de Doper Alphen kern Riel o.v.v. Misintentie