Pastoraal Team

Parochie H.Antonius Abt

Kerkstraat 3, 5133 AJ Riel.

Pastoraal team: Noodnummer: 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers; tel. 013-5081215; email:  j.demmers@hotmail.com

Diaken G. Fennema; tel. 06-30948209; email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken Stefan Lange; tel. 06-25338903; email: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken J. Smies; tel. 013-5144174; email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker;

 tel. 06-51958259; email:p.vermeulendekker@gmail.com

Het pastoraal team is ook werkzaam in de parochies H. Willibrordus te Alphen, Onze Lieve Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau, H. Antonius Abt te Chaam, H. Bernardus te Ulicoten en St. Petrus Banden te Gilze.