Author Archives: Jeannette Wouters

MARIA LICHTMIS

Als u heeft meegeteld blijkt het precies 40 dagen na de geboorte van Jezus te zijn. Traditioneel gezien is het de afsluiting van de Kersttijd. Tegenwoordig sluiten we de Kersttijd af op het feest van de Doop van de Heer. En ja, bij heel veel mensen is Jezus al eerder ingepakt en naar zolder gebracht. Het kan in ons leven niet snel genoeg gaan. We leven gehaast en vliegen van dag naar dag en van feest naar feest.
Laten we toch even stilstaan bij Maria Lichtmis, zoals deze dag bij velen bekend is. Officieel spreken we van de Opdracht van de Heer. Bij de Joden was het gebruikelijk om de eerste zoon van het gezin aan God op te dragen. Zo wordt ook Jezus aan God opgedragen. Omdat een vrouw -na de geboorte van een zoon- als onrein werd gezien, moest Maria ook een offer brengen. Haar naam werd in het volksgeloof verbonden met een lichtoffer, met een lichtprocessie en die dag werden er kaarsen gezegend. In –met name zuidelijke landen- worden dan kaarsen bij het altaar gelegd en tijdens de viering gezegend. Mensen nemen hun meegebrachte en nu gezegende kaarsen mee naar huis om in de loop van het jaar deze kaarsen te offeren. Ze doen dat door ze bij Maria te branden.
Wij doen dat ook in onze kapellen. Hoewel het niet altijd gezegende kaarsen zijn, zal Maria heus wel begrijpen dat we de kaarsen branden vanuit een gelovig hart.

Diaken Gerrit Fennema

100 jarig bestaan Koorkring

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze. Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.
Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.
Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs

Nieuwe naam voor de Regioparochie bekend

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen.
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is – onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.