Author Archives: Jeannette Wouters

Doe je mee?

Het is het bekende verhaal van de Goede Herder. Jezus, die voor zijn kudde zorgt. Toen lukte dat nog wel. Tegenwoordig is het een hele grote kudde wereldwijd. Dat is niet te doen voor één Goede Herder. Gelukkig zijn er al heel veel goede herders die helpen om de grote kudde (of delen daarvan) te begeleiden. We mogen het zien als ‘vele handen maken licht werk’. Daarom wordt er deze zondag een beroep op u gedaan. Het is roepingenzondag. Dat geldt niet alleen voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers of mensen voor het religieuze leven. Deze dag wordt iedereen geroepen haar of zijn bijdrage te leveren. De Blijde Boodschap vraagt om verkondigers, maar ook om mensen die in woord en daad meewerken.
We hebben in de kerk, in de parochie, priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers nodig. We hebben behoefte aan religieuzen die in hun kloosters gasten ontvangen die even de drukte willen ontvluchten.
Maar vooral hebben we ‘gewone’ mensen met talenten nodig. Handige mensen voor allerlei onderhoudswerk, mensen die in de liturgie meewerken, kosters, lectoren, zangers en zangeressen. En nog veel meer mensen voor en achter de schermen. Kortom: we hebben jou nodig!!!
Wij danken al die mensen die zich al jaren inzetten voor onze parochie.
diaken Gerrit Fennema

Op zondag 25 april komt de gebedskring voor roepingen samen in de basiliek van Hulst. Inloop vanaf 15.00 uur. Programma van 15.30 – 17.00 uur. Wilt u aanwezig zijn, dan meldt u zich: pkhulst@hmsdz.nl
Lees over de gebedskring op www.roeping.nu

diaken Gerrit Fennema

Diaken Gerrit Fennema

 

Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

· Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

· Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen. Ook onze kerk zal extra maatregelen (moeten) nemen om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen. Concreet betekent dat we voorlopig de volgende extra maatregelen nemen:

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid).

PERSBERICHT – Reactie RK Kerk op oproep minister

Brief van Mgr J Liesen

Nieuwe coronamaatregelen en vieringen in de kerk

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met de kerken van Nederland. Daar is het dringende advies uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren. Wat dit concreet betekent voor de vieringen in onze kerken, wordt later deze week duidelijk. Wij informeren u daarover via onze nieuwe website https://www.sint-jan-de-doper.nl/

Nieuwe website van parochie Sint Jan de Doper

De nieuwe website van onze parochie is in de lucht.
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
De actuele informatie van de parochie en alle kernen komt hier steeds meer op te staan.
De huidige/oude websites blijven voorlopig nog in de lucht maar de actuele informatie zal steeds meer als eerste op de nieuwe website geplaatst worden.
Via een link kunt u van de nieuwe website naar de website van de kern doorgaan.
Probeer het eens en laat weten wat u ervan vindt.

*Bijeenkomst voorbereiding H. Vormsel 2021 onder VORMSEL op onze website.