Author Archives: Jeannette Wouters

Denk er eens over na

We maken ons vaak veel te druk over dingen die nauwelijks de moeite waard zijn, of waar we toch niets aan kunnen veranderen. Allemaal verspilde energie. Er kan veel meer rust komen als we meer onderscheid maken tussen wat echt belangrijk is en wat minder van belang is. Bovendien is ‘mijn’ mening niet van belang, anderen weten het vaak beter door hun kennis of ervaring.

Dat geldt ook voor de discussies binnen de kerken en zelfs voor onze geloofsbeleving. Een gebrek aan gevoel van wat de kern van ons geloof raakt

en wat met christen-zijn niet zoveel te maken heeft, heeft al heel wat mensen onnodig gekwetst. Het lijkt er wel eens op dat we niet hetzelfde evangelie lezen. Of dat we er onze eigen invulling aan geven. Maar dit weekend laten de Woorden die Jezus spreekt niets aan twijfel over. Jezus zegt duidelijk dat alle geboden en regels ondergeschikt zijn aan dat ene gebod van de liefde: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf’.

Als we dan zo trots op onszelf zijn en het menen beter te weten, als we denken dat wij op de voorgrond moeten staan, luister dan naar deze Woorden van Jezus. Weet dan dat de ander, uw naaste, er net zo over denkt.

Diaken Gerrit Fennema

Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

· Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

· Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen. Ook onze kerk zal extra maatregelen (moeten) nemen om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen. Concreet betekent dat we voorlopig de volgende extra maatregelen nemen:

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid).

PERSBERICHT – Reactie RK Kerk op oproep minister

Brief van Mgr J Liesen

Nieuwe website van parochie Sint Jan de Doper

De nieuwe website van onze parochie is in de lucht.
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
De actuele informatie van de parochie en alle kernen komt hier steeds meer op te staan.
De huidige/oude websites blijven voorlopig nog in de lucht maar de actuele informatie zal steeds meer als eerste op de nieuwe website geplaatst worden.
Via een link kunt u van de nieuwe website naar de website van de kern doorgaan.
Probeer het eens en laat weten wat u ervan vindt.

*Bijeenkomst voorbereiding H. Vormsel 2021 onder VORMSEL op onze website.

Wij zijn uitgenodigd

Jezus spreekt ook dit weekend weer in gelijkenissen. Het Rijk der hemelen vergelijkt Hij met een huwelijksfeest, waar het meer dan goed is van eten en drinken. Als simpele ziel verbaast het mij wat allemaal wordt aangeboden; te veel om op te noemen. Nog meer verbaast het me dat er niemand gehoor geeft aan de uitnodiging om aan tafel te gaan. Ieder heeft wel iets te doen. De Koning wordt er ook wanhopig van. Zet nu alle deuren maar open en laat iedereen, die wil, genieten van wat er op tafel ligt. Toch nog een feestje zou je zeggen.
Maar, er is een andere kant bij de gelijkenissen die Jezus ons voor houdt. Er zijn niet zomaar mensen uitgenodigd, wij zijn uitgenodigd. Elk weekend opnieuw worden wij uitgenodigd met Jezus aan tafel te gaan. Ja, ik ben het met u eens, de tafel is niet zo rijk gevuld als in het Evangelie wordt voorgesteld. Niettemin mogen wij eten van het Hemels Brood. Brood dat ons extra kracht geeft op onze levensweg. Brood waar we dagelijks om bidden. Brood dat voedzaam is en waar we genoeg aan hebben tot de volgende maaltijd, tot het volgende weekend.
Wees welkom aan deze maaltijd. Wees welkom wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, en wat u ook meedraagt in uw hart aan verdriet, vreugde, angst, vrede en liefde. Wees welkom aan de maaltijd des Heren. De tafel wordt niet voor niets gedekt.
Diaken Gerrit Fennema

.