Category Archives: Geen categorie

Daar komen ze weer

Ja, alweer horen we de tien geboden. Daarin klinkt vooral door wat we niet mogen. Maar als we met andere oren luisteren worden we uitgenodigd om een leefbare wereld te maken waar alle mensen het goed hebben. Helaas is dat nog steeds niet zo. Er is veel onrecht tussen landen. Het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Rijkdom en het consumptiegedrag van rijke landen zorgt voor schade aan de wereld, aan het milieu, aan de mensen in ontwikkelingslanden. Anderen worden de dupe van onze ‘hebberigheid’. Gelukkig kunnen we er nog iets aan doen. Het is nog niet verloren. Tijdens de vasten kunnen we een beetje minderen zodat de ander een beetje meer krijgt. Help mee met Vastenactie. Samen ondersteunen we mensen in bijvoorbeeld Zambia. Jongeren leren daar technische vaardigheden waardoor ze meer kans maken op een baan Patrick heeft die kans gekregen en hij zet zich nu in voor weer anderen. Hij leert mensen met een beperking om zichzelf te kunnen redden. Hoe mooi kan het zijn. Niet luisteren naar wat we niet mogen doen, maar horen wat allemaal wel kan. Wij kunnen helpen. Wij maken het verschil.
Maak uw bijdrage over op bankrekening
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie den Haag.
diaken Gerrit Fennema

Diaken Gerrit Fennema

 

Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

· Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

· Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen. Ook onze kerk zal extra maatregelen (moeten) nemen om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen. Concreet betekent dat we voorlopig de volgende extra maatregelen nemen:

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid).

PERSBERICHT – Reactie RK Kerk op oproep minister

Brief van Mgr J Liesen

Nieuwe coronamaatregelen en vieringen in de kerk

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met de kerken van Nederland. Daar is het dringende advies uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren. Wat dit concreet betekent voor de vieringen in onze kerken, wordt later deze week duidelijk. Wij informeren u daarover via onze nieuwe website https://www.sint-jan-de-doper.nl/

Nieuwe website van parochie Sint Jan de Doper

De nieuwe website van onze parochie is in de lucht.
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
De actuele informatie van de parochie en alle kernen komt hier steeds meer op te staan.
De huidige/oude websites blijven voorlopig nog in de lucht maar de actuele informatie zal steeds meer als eerste op de nieuwe website geplaatst worden.
Via een link kunt u van de nieuwe website naar de website van de kern doorgaan.
Probeer het eens en laat weten wat u ervan vindt.

*Bijeenkomst voorbereiding H. Vormsel 2021 onder VORMSEL op onze website.