Category Archives: Geen categorie

De kerkdienst in Coronatijd

Tot 1 juli 2020
zullen er wegens het Coronavirus geen weekendvieringen zijn in de
zes kerken van onze parochie St. Jan de Doper.
Wel viert het pastoraal team de eucharistie op zondag om 11.00 uur,
deze kunt u volgen via de link op de website van de Parochiekern.
Pastoor Demmers zal vanaf komende zondag 19 April elke week een Eucharistieviering doen om 11:00 uur vanuit de Willibrorduskerk in Alphen.
Sluit u zich in gebed thuis bij ons aan?

Dat kan via kerkdienst vanuit Willibrorduskerk Alphen (alleen geluid) 

Wilt u intenties opgeven voor deze vieringen dan kan dat door uw intentie naar mij te mailen: j.demmers@hotmail.com en € 11,- over te maken op NL36RABO 0102 3058 89 Kerkbestuur Antonius Abt o.v.v. misintentie of op de bekende manier.

Wij bidden voor u.

Pastoraal team Sint Jan de Doper

Ook in deze moeilijke tijden willen we graag met u in contact blijven. Dat doen we op allerlei manieren: via deze berichten, onze Nieuwsbrief, de livestream enzovoorts.

Komende periode zal het pastorale team wekelijks een korte videoboodschap uitspreken. U kunt deze kijken op onze website van de parochie.

Voor meer actuele informatie verwijzen wij u naar de website van uw parochiekern.

Niet verder vertellen

 In verschillende kloosters (misschien kom ik alleen in die kloosters) wordt bij de maaltijd bier of wijn geschonken. Het gaat niet altijd om een superieure kwaliteit. Het is tafelwijn of tafelbier met een laag alcoholpercentage. We moeten per slot van rekening nuchter blijven. Soms wordt water aan de wijn toegevoegd. Dus niet alleen bij de Eucharistie, maar ook aan de kloostertafel. Het is zaak om eerst de wijn in te schenken en dan het water. Waarom? Dat zal ik u uitleggen, maar niet verder vertellen.

Het is een beetje gemeen wat ik nu schrijf. Als je onderin het glas wat water schenkt en dan heel voorzichtig de wijn er bij schenkt, zul je zien dat de wijn op het water blijft drijven. Dat is omdat wijn lichter is dan water, wat gewicht betreft. Als je dan de wijn met het water mengt wordt het één. Water en wijn samen worden wijn. Andere wijn, maar toch wijn. Het lijkt wel de bruiloft van Kana waar Jezus water in wijn veranderde. Eerst is er het gewone, het water, smakeloos zouden we zeggen. Dat water wordt wijn, het gewone wordt ongewoon. Maar het is veel smaakvoller, veel lekkerder.

Zo kunnen we ook ons leven zien. Het is gewoon, het is al mooi, maar later wordt het nog mooier. Het ‘lekkerste’ komt nog.

We hebben verleden week de heilige Geest ontvangen. Je ziet die Geest niet, maar voelt het wel. Dit weekend vieren we de heilige Drie-eenheid. Nog veel ongrijpbaarder. Nog veel moeilijker. Tenzij … we even denken aan dat glas: eerst alleen water, dan voorzichtig de wijn er bij. Nu even roeren en zie: de heilige Drie-eenheid openbaart zich aan ons. Niet meer te scheiden, niet meer te splitsen. Vanaf nu een echte eenheid. Mogen wij allen zo samen een eenheid vormen: in geloof, hoop en liefde verbonden.

Diaken Gerrit Fennema

In Memoriam Pater Fons Geerts

In Memoriam pater Fons Geerts                  * 9 november 1930        † 17 mei 2020

 

For he is a Mill Hill man (want hij is een Mill Hiller)

Heel vaak is deze zin gezongen. Misschien ook wel deze week bij zijn begrafenis. We weten het niet. We mochten er niet bij zijn. Bij veel momenten in zijn leven waren we er wel. Nu pater Fons Geerts zijn laatste reis is begonnen was hij alleen. In zijn slaap overleden, rustig en stil. Precies zoals hij zijn leven leefde. We kennen Fons allemaal als rasechte missionaris.

Fons vertrok in 1956 naar Oeganda om daar Gods Woord te verkondigen. Fons zei: “Ik heb die weg te gaan, daar is mijn nieuwe leven. God heeft mij beloofd met me mee te gaan. Mij kan dus niets overkomen”.

Fons ging in vrede en met vrede. Hij kon de mensen in Oeganda helpen bij hun geloof en bij de opbouw van hun huizen en scholen. Goed werk. Fons deed het met hart en ziel. Tot het moment dat Idi Amin hem verbood nog langer in Oeganda te blijven. Fons moest vluchten en kon in het naburige Kenia zijn werk voortzetten. Hier heeft father Fons heel veel werk verricht. Samen met de bevolking bouwde hij scholen en ziekenhuizen. Eerst met hard geworden modder en strodaken. Later met –door de bevolking gebakken- stenen en daken met golfplaten. Een grote verbetering. Tot 1999 bleef Fons in Kenia. Toen kwam hij terug naar Nederland als missionaris in ruste.

Maar Fons is er de mens niet naar om stil te zitten. Hij bleef via de moderne media met Kenia verbonden. Hij bleef collecteren om de mensen ter plaatse te steunen. Hij wist van geen ophouden. Hij begon een nieuwe missie. Fons ondersteunde vanaf 1999 de pastores in de regio. Regelmatig ging hij voor in vieringen. Hij heeft dat nog vijftien jaren met liefde gedaan. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Fons, de mens, de missionaris, de priester, de bouwvakker, de vriend, de collega, maar bovenal een mens met een hart vol vrede en liefde voor zijn medemensen.

Dankjewel Fons. Moge God jou een goede plaats geven in zijn huis van liefde en vrede.

Diaken Gerrit Fennema

namens het pastoraal team parochie Sint Jan de Doper

Kerkdiensten op zondag in Coronatijd

Tot 1 juli 2020
zullen er wegens het Coronavirus geen weekendvieringen zijn in de
zes kerken van onze parochie St. Jan de Doper.
Wel viert het pastoraal team de eucharistie op zondag om 11.00 uur,
deze kunt u volgen via de link op de website van de Parochiekern.
 

Pastoor Demmers zal vanaf komende zondag 19 April elke week een Eucharistieviering doen om 11:00 uur vanuit de Willibrorduskerk in Alphen.
Sluit u zich in gebed thuis bij ons aan?

Dat kan via kerkdienst vanuit Willibrorduskerk Alphen (alleen geluid) 

Wilt u intenties opgeven voor deze vieringen dan kan dat door uw intentie naar mij te mailen: j.demmers@hotmail.com en € 11,- over te maken op NL36RABO 0102 3058 89 Kerkbestuur Antonius Abt o.v.v. misintentie of op de bekende manier.

Wij bidden voor u.

Pastoraal team Sint Jan de Doper

Ook in deze moeilijke tijden willen we graag met u in contact blijven. Dat doen we op allerlei manieren: via deze berichten, onze Nieuwsbrief, de livestream enzovoorts.

Komende periode zal het pastorale team wekelijks een korte videoboodschap uitspreken. U kunt deze kijken op onze website van de parochie.

Voor meer actuele informatie verwijzen wij u naar de website van uw parochiekern.

 

MOEDER MARIA

Gaandeweg is Maria me lief geworden.

Ik bid tot haar, ik bid met haar,
ik zing voor haar.
Ze is een heerlijke vrouw.
Hoe komt ze anders aan zo’n Zoon?
Maar ik weiger te geloven dat alles
in haar leven vanzelf ging.
Dat alles van een leien dakje liep.
Zo’n Maria boeit me niet eens.
Ik hou van een Maria zoals ze vanuit
de bijbel tot mij komt: een Maria die een geloofsweg is gegaan.

Ik hou van een Maria die Gods lof zong, ook al wist ze niet wat
de dag van morgen zou brengen.
Ik hou van een Maria die vrijheid gaf aan haar Zoon, ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.
Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad
dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,
onder een kruis.
Is het niet wat elke moeder doet?
Die kinderen van ons,
ze gaan hun eigen weg
maar in de nood gaat moeder hen opzoeken
en houdt de wacht.

Desnoods tot onder een kruis.
Goed dat we een moeder hebben
van wie we veel kunnen leren: Maria.

                

Kaarsje branden in de Mariakapel

Als er mensen zijn die graag een kaarsje/noveenkaars aan willen laten steken nu de kerken gesloten zijn i.v.m. het Coronavirus dat rondwaart in ons land, is daar wel gelegenheid voor. Graag doorgeven via de mail: misintentie.riel@gmail.com
Betalen kan via: NL36RABO 0102 3058 89 Kerkbestuur Antonius Abt
o.v.v. kaarsje laten branden in de Mariakapel.
Kleine kaarsjes € 0,50 Noveenkaars € 4,50