Jongeren

Van het seminarie – Gamen & religie

Herkent u het volgende beeld: de kleinkinderen, kinderen komen op bezoek, maar het lukt u maar moeizaam om met ze in gesprek te komen. Ze zitten met hun smartphone te spelen, zeggen af en toe ‘ja en amen’, maar het lijkt dat ze meer aandacht hebben voor hun smartphone dan voor u.

Ik heb misschien goed nieuws voor u!

Begin februari was ik een paar dagen terug op het seminarie Bovendonk voor een masterclass ‘geestelijke begeleiding en jongeren’. U zult nooit raden wat ik daar heb gedaan….

Naast inleidingen over ontwikkelingspsychologische aspecten bij jongeren en over methode en modellen voor geestelijke begeleiding bij jongeren heeft Frank Bosman (cultuur theoloog) voor ons een inleiding verzorgd over ‘gamen & religie’. Dit is voor mij een wereld die ik helemaal niet begrijp en waarvan ik zelfs een afkeer had. Ik zag ‘gamen’ als vluchtgedrag van jongeren uit de echte wereld, een zinloos, tijdverslindend, verslavend en vaak geweldvol tijdverdrijf.

Maar in het denken dat God zich openbaart in de Heilige Schrift, de Traditie en de hedendaagse cultuur, openbaart God zich ook in de jongerencultuur van het gamen. Bent u nog mee?

Gelukkig laat God zich ook nog vinden in onze moderne cultuur, die helaas volledig is geseculariseerd. Onze christelijke waarden worden verbannen uit onze samenleving, waardoor Nederland geen christelijke natie meer is. We begrijpen straks onze eigen culturele geschiedenis niet meer, omdat de waarden en normen van waaruit we eens leefden en alles hebben opgebouwd bij het oud papier zijn gezet.

Maar goed, er gloort hoop aan de horizon! In games zijn vaak christelijke tekens en verwijzingen aanwezig. Wij hebben een belangrijke opdracht om met de jongeren in gesprek te komen en vanuit de games de link te leggen naar het geloof, de hoop en de liefde van God.

Frank Bosman geeft aan dat in games vijf niveaus van verwijzing naar religie aanwezig zijn. De eerste is de materiele verwijzing; in games komt religie als direct herkenbaar voor (een kruis, de Bijbel, etc – game Rapture), als tweede is er een referentiële verwijzing vanuit de game naar religie die buiten de game ligt (game Bioshock), als derde wordt in de game gereflecteerd op religieuze notie (vergeving, verzoening, liefde, goede en kwaad – game Metro, lastnight). Het vierde en vijfde niveau vereist interactie, het persoonlijk betrokken zijn in de game. Op het vierde niveau gaan gamers zich ritueel gedragen (gedoopt worden voor aanvang van de game) en op het vijfde niveau (meta) wordt game gezien als religie – het proces van spelen van de game wordt als religieuze handeling geïnterpreteerd.

Gamen wordt dan gezien als een (cognitieve, intellectuele en sociale) oefenruimte / trainingsparcours voor het echte leven. In de games experimenteren jongeren met sociale rollen en worden uitgedaagd om keuzes te maken tussen goed en kwaad. Internationale onderzoeken laten zien dat gamers gewoon sociaal gedrag vertonen (als ze niet meer dan twee uur per dag gamen) en dat het geweld in de games niet aanzet tot geweld.

Als de kleinkinderen dus op visite zitten te spelen met hun smartphone is het dus goed mogelijk dat ze aan het gamen zijn. U kunt hen helpen door de christelijke tekens in de game uit te leggen. Gamers vinden het op hun beurt ook leuk om aan anderen uit te leggen waar ze mee bezig zijn! Doe er uw voordeel mee!

Ik heb al een eerste game afspraak gemaakt. Pas als ik kennis heb van de leefwereld van jongeren en deze met respect en eerbied betreed, kan ik komen tot de vragen die hen bezighouden. Het gaat erom om het leven van de jongeren, de vragen die er leven door middel van activiteiten te verbinden met het geloof. Dat is mijn opdracht, mensen bij God te brengen, en dat vraagt LEF!

Wellicht ligt in deze, voor mij onbekende, wereld een nieuwe kans op evangelisatie – het verspreiden van de vreugdevolle Boodschap van Jezus Christus!

Kapelaan J. van Velthoven

LEF!

Jongeren in de regio Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zijn op 25 september LEF! gestart. LEF! brengt jongeren bij elkaar en geeft de mogelijkheid om het leven te delen (LIFE)), door middel van activiteiten (EVENT) en te verbinden met geloof (FAITH).

De jongeren organiseren zelf de activiteiten.

We willen de reeds aanwezige jongeren in de regio met elkaar in verbinding brengen en ook andere jongeren uitnodigen om met ons mee te doen

Komend weekend gaat onze Facebookpagina online – onder de naam LEF

Met vriendelijke groet, Kapelaan J. v. Velthoven

lef-2