Diaconie en Missie

De werkgroep diaconie/missie ondersteunt en ontplooit activiteiten op het terrein van missie­, ontwikkelings­ en vredeswerk zowel ten bate van landelijke acties als van werk door eigen parochianen ondernomen.
Deze werkgroep telt verschillende landelijke activiteiten zoals Memisa, Vastenaktie, Week van de Nederlandse Missionaris, Miva, Vredesweek, Wereldmissiedag en Solidaridad. Men ontwerpt persberichten, verspreidt folders, hangt affiches op.

Heel veel mensen in Riel zijn lid van Missio Den Haag. Het geld wordt door twaalf dames aan huis opgehaald. Missio staat in nauw contact met de Derde Wereld. Het kantoor wordt bemand door slechts enkele mensen die veelal zelf jaren als missionaris werkzaam zijn geweest en dus goed de weg kennen: er blijft dan ook niets aan de beruchte strijkstok hangen.

Contactpersoon: vacature