Kerkhofwerkers

Een keer in de maand (meestal de 1ste donderdag) komen onze kerkhofwerkers bij elkaar om onze begraafplaats te onderhouden. Hun werk bestaat uit het schoffelen en harken van de paden, het snoeien van het struikgewas. Ook ruimen zij eens per jaar de zerken, waarvan de grafrechten zijn vervallen. Ad Graafmans zorgt op ons kerkhof voor het delven van de graven.

Contactpersonen: Peter van Mook tel. 013-5181275

De kerkhof­administratie, waarin alle gegevens van de graven en grafrechten zijn opgenomen, wordt bijgehouden door Jos Vanhooren, Dorpstraat 22, 5133 AG Riel, tel 06-48688194