Tussenkoor

Het Tussenkoor is in augustus 1988 door Rikie Hendriksen-Bansberg opgericht met als doelstelling de samenzang te bevorderen. We gingen aarzelend, maar zéér enthousiast met 16 leden van start met Piet van Beek als dirigent en Rikie als pianiste. De naam Tussenkoor is erin geslopen; we vulden een leegte tussen het vroegere Jeugdkoor en het oudere Gemengd Koor St.Caecilia.
Ons repertoire is Nederlandstalig en we zingen veel vierstemmige liederen, o.a. van Huub Oosterhuis. We repeteren op woensdagavond in de kerk. We verzorgen tweemaal maal per maand de gezangen van de zondagsdienst in de Rielse parochiekerk. We zingen ook in ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Ook hebben we enkele huwelijksmissen en uitvaarten verzorgd.
Contactpersoon: Rachel Pelkmans tel. 013-5181981