Leerling zijn

Jezus heeft geleefd, Jezus is gedood, Jezus is verrezen, Jezus heeft gesproken.
Zijn woorden zijn door zijn leerlingen aan ons doorgegeven. Daar moeten wij het mee doen. Maar, in die woorden van toen spreekt Jezus nog steeds tot ons. Wij horen deze woorden en maken ze tot onze levensweg. De weg, die wij zoekend en biddend, maar met vertrouwen mogen gaan. Op die weg mogen wij Jezus’ woorden en daden doorgeven als leerlingen van Hem.
Wij laten ons daarbij bezielen door de heilige Geest. Laten wij ons open stellen voor alles wat onderweg gebeurt. Onderstaand gebed kan ons daarbij helpen.

U, heilige Geest, vraag ik om mij te helpen
oog te hebben voor al het goede
dat in mijn omgeving gebeurt.
Mensen doen zoveel voor anderen.
Vaak gebeurt dat in het verborgene.
Ik wil dat leren zien en waarderen.
Leer mij te komen tot die opmerkzaamheid van hart
die U herkent in elke kleine goedheid
voor een ander gedaan.
Op die manier zie ik U aan het werk
in wat mensen voor elkaar doen.
(Uit: de synodale weg, leren en doen, Carine Devogelaere en Erik Galle)

Mogen wij leerlingen van Jezus zijn.
diaken Gerrit Fennema