Financiën

Voor alle financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de penningmeester,
dhr. J. v. Iperen, mail: antoniusabtriel@gmail.com
Het rekening nummer van de parochie is:
NL36RABO 0102 3058 89 R.K. Parochie Sint Jan de Doper Alphen kern Riel

Fiscaal nummer Parochie Sint Jan de Doper = RSIN 82 61 52 132

Alphen, januari 2021

Beste mede parochiaan,

Ieder jaar heeft veel kanten; het kan zwaar zijn, het kan mooi zijn, het kan bijzonder zijn. Soms is het dat allemaal.

Het afgelopen jaar was een zwaar jaar. Ook in Nederland ontkwamen we niet aan de gevolgen van het coronavirus. Dit nieuwe virus heeft veel leed berokkend. In eerste instantie natuurlijk aan hen die ziek werden en hun naasten. Maar ook bedrijven en hun werknemers werden hard geraakt. Onze parochie heeft ook flinke klappen gekregen: we mochten een tijd niet meer vieren en nu dat weer wel mag, is het nog steeds heel beperkt.

Het afgelopen jaar was een mooi jaar. Op 1 januari ontstond onze nieuwe parochie Sint Jan de Doper. De parochies uit Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten bundelden hun krachten. Samen gaan we verder “Vitaal, Gastvrij en Liefdevol”.

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Als bestuur maakten we de keuze welke kerk onze parochiekerk wordt. Eind vorig jaar konden we u vertellen dat de keuze is gevallen op de Sint Willibrorduskerk in Alphen. Deze kerk is het symbool van onze nieuwe eenheid. Een eenheid in diversiteit, want naast de parochiekerk hebben we nog 5 andere, bijzondere kerken in 5 andere, mooie dorpen.

Op dit moment missen we, meer dan ooit, de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar, midden in ons dorp. Dat geeft een bijzondere band.

Gelukkig hebben we nog veel vrijwilligers die zich belangeloos en enthousiast inzetten voor onze parochie. Want een kerk is meer dan een gebouw; véél meer. Desondanks blijven wij behoefte houden aan financiële bijdragen; ook van u.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Hartelijk dank!

Namens het Parochiebestuur,
Pastoor Jos Demmers

Giften zoals de jaarlijkse kerkbijdrage of periodieke giften zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Voor gegevens van de ANBI status verwijzen wij u naar de website van het Bisdom: www.bisdomvanbreda.nl onderaan de startpagina kunt u doorklikken naar de ANBI status.

TARIEVEN 2021
Stipendia
In onze parochie hanteren wij de tarieven zoals het bisdom ons voorschrijft: ­

Tarieven 2021
Beschrijving Prijs
Misstipendium (H. Mis of woord­ c.q. communiedienst) €11.–
Doop €132.–
Eerste Communie €132.–
Vormsel €132.–
Inzegening kerkelijk huwelijk €612*
Jubileumviering €307*
Uitvaartdienst (incl. avondwake) €612*
Dienst crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst €408*
Enkel avondwake €150*
Tarief niet- kerkelijke uitvaart €695.-

* Deze tarieven gelden niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage over de laatste vijf jaar.

 
PERIODIEKE GIFT IN GELD

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Kerkstraat 3 5133 AJ Riel) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst