Category Archives: Geen categorie

Hoe sta je in het leven

Misschien zijn we het ons niet altijd bewust, maar we zijn geneigd onze standpunten aan te laten sluiten bij de mening van mensen die ons op de een of andere manier voordeel schenken. We praten mee met mensen waar we iets van verwachten. We hopen dat we er voordeel van hebben. Achteraf blijkt dat vaak niet zo te zijn.
Ik kan me voorstellen dat we omwille van de lieve vrede niet altijd hardop onze mening uitspreken. Maar zo laten we ook niet zien hoe wij in het leven staan.
Als het gaat om geloof vallen we helemaal stil. We praten honderduit over ons geloof als we met andere gelovigen samenzijn. Maar buiten die groep houden we ons liever op de vlakte.
Ik denk daar wel eens aan tijdens de vieringen. Zitten wij hier in de kerk omdat wij geloven in God, in zijn Boodschap van naastenliefde? Of zitten we hier uit gewoonte?
Jezus maakt in het evangelie duidelijk dat Hij niet geïnteresseerd is in het gewone brood, niet in ons materialistische hebben en houden.
Jezus zegt dat het echte Brood uit de hemel komt. Wij mogen van dat Brood eten, wij mogen dat Brood zijn.
Wij mogen het gist in het deeg zijn. Wij mogen het zout zijn dat smaak geeft.
Al eerder zei Jezus dat wij het licht op de berg mogen zijn. Dat wij als wijnranken verbonden mogen zijn met de wijnstok.
Waarom zou het nu anders zijn?
Waarom zouden wij ons geloof als christen niet hardop uitspreken?
Is dat niet meer van deze tijd?
Het past zeker in deze tijd, als je zelf maar weet wie je echt bent en hoe je in het leven staat.
diaken Gerrit Fennema

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).
Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.
Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot o.a. afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.
“Muzikale en vocale medewerking” vooralsnog niet geldt voor onze parochie. Bijgaand een voorstel voor de tekst die je kunt gebruiken voor dat onderdeel:
“Het parochiebestuur is in overleg met de koren, dirigenten en organisten over de muzikale ondersteuning van Eucharistie- en andere vieringen. In verband daarmee blijven de regels die nu in onze parochie gelden, nog ongewijzigd. Dat deel van het protocol is daarom nog niet van toepassing.”
Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.