Avondwake

De werkgroep avondwake stelt zich ten doel om bij een overlijden in onze parochie namens onze gemeenschap een avondwake voor te bereiden en te verzorgen. De avondwake is een woord­ en gebedsdienst aan de vooravond van de uitvaart, waarin wordt stilgestaan bij het leven en overlijden van de dierbare. Het avondwake koor verzorgt de muzikale opluistering.

De pastoor, die de melding van een overlijden op de pastorie ontvangt, geeft deze mogelijkheid aan de familie door. Tijdens deze dienst wordt een gedachteniskaars ontstoken, waarop naam, leeftijd en overlijdensdatum worden vermeld. Deze kaars brandt ook tijdens de uitvaart en brandt gedurende 6 weken op het Maria altaar. Hierna wordt de kaars achter in de kerk bij het altaar van de Moeder van Zeven Smarten bewaard. Deze kaars wordt ook ontstoken in de viering van Allerzielen, waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. De nabestaanden worden voor deze herdenking schriftelijk uitgenodigd. Na het verstrijken van het eerste jaargetijde kunnen de nabestaanden aangeven wat hun wens voor deze kaars is.

Elk jaar wordt een nieuw tekst­ en gezangenboekje samengesteld. In de avondwake bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk accent aan te brengen.

Contactpersoon:

Willeke Vanhooren

willekevanhooren@outlook.com