Collectanten

Wij hebben momenteel elf collectanten, die zorgen dat het geld tijdens de diensten wordt opgehaald. Er wordt ook wel eens een extra­collecte gehouden; we noemen dat de “open schaal”. Dit geld wordt meestal besteed aan een plaatselijk goed doel, bijvoorbeeld de Caritas, Zonnebloem Riel, maar ook landelijk: Solidaridad, Vastenaktie, Week van de Nederlandse Missionarissen.
Onze collectanten worden ingedeeld via een lijst, waarop ze precies kunnen zien wanneer en voor welke collecte zij aangewezen zijn. Wij proberen de lijst zo in te delen dat iedere collectant maar eens om de twee of drie weken aan de beurt is. Met de feestdagen wordt het iets moeilijker, omdat er dan meer diensten zijn. Mocht u zich geroepen voelen om onze collectantengroep te versterken, meldt u dan aan bij onze

Contactpersoon: Toon Schellekens tel. 013-5181449